Kiss Anna, PhD megbízott oktató

  • Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék

Szakterületek

Büntető eljárásjog

Rövid önéletrajz

Karunkon 2013/14 tanév I. féléve óta szabadon választható tárgyat oktat.

Fogadóórák

csütörtökönként 13,30-14,00

Szakmai tapasztalat

2016– Országos Kriminológiai Intézet – tudományos főmunkatárs, szakmai főtanácsadó
2015– Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományok Osztálya – tudományos főmunkatárs, szakmai főtanácsadó
2014 Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék – megbízott óraadó
2014/15 Legfőbb Ügyészség – kirendelt legfőbb ügyészségi ügyész
2014/15 Legfőbb Ügyészség – ügyész
2011/13 Legfőbb Ügyészség – osztályvezető
2009/10 Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék – egyetemi adjunktus
1990/94 ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Büntetőeljárási Tanszék – megbízott óraadó
1988/90 ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Büntetőeljárási Tanszék – tanársegéd
1987/2011 Országos Kriminológiai Intézet – tudományos munkatárs, majd főmunkatárs
1985/86 Legfelsőbb Bíróság – fogalmazó
1984/85 Pesti Központi Kerületi Bíróság – fogalmazó

Tanulmányok

2006 PhD
Miskolci Egyetem ÁJK Doktori Iskola
Téma: A sértett szerepe a büntetőeljárásban
1984/86 bírói-ügyészi szakvizsga
Igazságügyi Minisztérium
1979/84 Állam- és Jogtudományok Doktora,
Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK

Tudományos tagság, tisztség

2004-től Ügyészek Lapja főszerkesztő

2016-tól Ügyészségi Szemle felelős szerkesztő

 

Kutatási területek

- A büntetőeljárás reformja

- Bizonyítás és bizonyítottság a büntetőeljárásban

- A sértett szerepe a büntetőeljárásban

- Személyek a büntetőeljárásban

- A büntetőeljárás hatékonysága

- Jog és irodalom

Nemzetközi konferencia
Budapest, Óbudai Egyetem
2016. május 19.
A konferencia címe: A 7. Báthory-Brassai: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia
Az előadás címe: Megismerés a büntetőeljárásban

Büntetőeljárási konferencia
Miskolc, MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Konferencia terme
2016. július 6.
A konferencia, esemény címe: Változások és új megoldások a büntetőeljárásról szóló törvény tervezetében
Az előadás címe: Az eljárási szakaszok viszonya a tervezetben

Kriminálexpo
Budapest, Tölösi Péter Konferencia Központ
2016. november 8.
A konferencia, esemény címe: Legális és illegális migráció
Az előadás címe: Az illegális migráció büntető jogalkalmazási kérdései a tudományos kutatás szempontjából

x