Klicsu László

Klicsu László Címzetes docens

  • Pénzügyi Jogi Tanszék

Cím1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

Szobaszám355

Telefonszám+36-1-429-7200 / 241

E-mail címklicsu.laszlo@jak.ppke.hu

Szakterületek

Pénzügyi jog

Rövid önéletrajz

Klicsu László 1963. szept. 12-én született Kisvárdán. Az ELTE ÁJK-n tanulmányait 1990 januárjában fejezte be. 1990. ápr. 1-jétől a Budai Központi Kerületi Bíróságon, 1991. febr. 1-jétől a Legfelsőbb Bíróságon dolgozik, fogalmazó. 1992. jún. 1-jétől az Alkotmánybíróság munkatársa, személyi titkár, később érdemi munkatárs, főtanácsadó. Az 1995/96-os tanévben a PPKE JÁK szeminárium-vezetője római jogból. Az 1998/99-es tanévtől a pénzügyi jog egyik oktatója. 2012. szept. 1-jétől a PPKE JÁK címzetes docense.

Fogadóórák

csütörtökön 10 órától, előzetes megbeszélés szerint

Klicsu László szakmai életrajza

 Klicsu László, aki 1963. szeptember 12-én született, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanulmányait "cum laude" fejezte be 1990 januárjában.

1990. április 1-jétől a Budai Központi Kerületi Bíróságon dolgozott fogalmazóként előbb büntető, majd polgári ügyszakban. 1991. február 1-jei hatállyal a Legfelsőbb Bírósághoz helyezték át, itt a Polgári Kollégiumhoz osztották be. Az ügyészi-bírói szakvizsgát 1992. május 27-én fejezte be.

1992. június 1-jén az Alkotmánybíróságra helyezték át alkotmánybíró törzskarába, kezdetben titkári munkakörbe. 1993 szeptemberétől főmunkatárs, jelenleg főtanácsadó.

Feladata 1993. óta az alkotmánybíró feladat- és hatáskörében javaslattevő, döntés-előkészítő, tanácsadó, véleményező tevékenység ellátása. Azokban az ügyekben, amelyekben az Alkotmánybíróság elnöke az alkotmánybírót az ügy előadójának jelölte ki, feladata az ügy elintézésével kapcsolatos, érdemi előkészítő munka, a döntési javaslatok kidolgozása, a határozat-tervezet szövegezése. Azokban az ügyekben, amelyekben az ügy előadója más alkotmánybíró, feladata az ügyben a döntési javaslatok, a határozat-tervezet véleményezése.

1993. telén kéthetes tanulmányúton vett részt az NSZK-ban, Speyer városában a Közigazgatási Főiskolával, Karlsruhe városában a Szövetségi Alkotmánybírósággal ismerkedett.

Az 1995/96-os tanévben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem újra induló Jog- és Államtudományi Karán római jog tantárgyból gyakorlatot vezetett. Az 1998/99-es tanévtől a pénzügyi jog egyik oktatója, jelenleg óraadó, címzetes egyetemi docens.

1999. őszétől részt vett a kar távoktatási programjában, mint a távoktatási intézet titkára.

2002. tavaszán egy tanulmányút keretében a németországi Hagen város Távoktatási Egyetemét látogatta meg.

Szakmai anyagot németül olvas. 2003. szeptemberében a Goethe Intézet ZMP nemzetközi nyelvvizsgáját tette le közepes eredménnyel. Orosz nyelvből alapfokú, „C" típusú állami nyelvizsgával egyenértékű vizsgával rendelkezik.

 

Budapest, 2014. március

 

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x