Kovács Krisztián

Kovács Krisztián doktorandusz, megbízott oktató

 • Polgári Jogi Tanszék

Szakterületek

Kereskedelmi jog, Polgári jog, Szerződések joga

Rövid önéletrajz

2014-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végzett, majd ezt követően azonnal beiratkozott a kar doktori iskolájába, ahol nappali ösztöndíjas képzésben vesz részt. Fő kutatási területei a kereskedelmi jog, különös tekintettel a banki és finanszírozási jogra, illetve a fizetésképtelenség joga.
A 2015/16-os tanévben a Közép-európai Egyetem (CEU) International Business Law képzésén LL.M. fokozatot szerzett "Cramdown in U.S. bankruptcy law: Lessons for Hungary" című szakdolgozatáva

Fogadóórák

Előzetes megbeszélés alapján a gy330-as szobában. Email: kovacs.krisztian@jak.ppke.hu

 1. CSR and Company Law - Recent developments. "Pázmány Summer School" - Summer School on Corporate Social Responsibility from 25 June 2018 to 13 July 2018. Budapest, 2018. július 2. és 6.
 2. Cross-border insolvency procedures within the EU. "Practical Law Academy" - Institute of Advanced Legal Skills, Gdansk, 2018. június 7.
 3. A pénzforgalmi szemléletű fizetésképtelenségről. "Be van fejezve a nagy mű? Hogyyan tovább a megújult magyar magánjogban?" Magánjogot Oktató Fiatalok XI., valamint a Magánjogot Oktatók Egyesületének IX. éves konferenciája. BCE-GTK, Budapest, 2017. május 26.
 4. Vállalkozások részvétele a menekültváslság kezelésében, különös tekintettel a privát biztonsági cégekre. Doktori szimpózium: "A menekültválság kezelésének etikai és jogi szempontjai - Menekültválság és perspektívája: multikulturalizmus versus nemzetépítés és társadalomkohézió? Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2016. június 3.
 5. Mennyiben jelentenek problémát a fiduciárius biztosítékok a fizetésképtelenségi eljárásokban? "Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században." Magánjogot Oktató Fiatalok, X., valamint a Magánjogot Oktatók Egyesületének VIII. éves konferenciája. NKE, Ludovika épület, Budapest, 2016. május 20.
 6. UCC hatások a magyar biztosítéki jogban. XIX. Tavaszi Szél Konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, Óbudai Egyetem, 2016. április 15-17. - "Legjobb előadó: Állam- és Jogtudományi Szekció -Polgári jog alszekció II"
 7. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény anomáliái. Doktori szimpózium: "Keresztény erkölcs és jogászi etika" - miként érvényesül az etika a jogban? Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2015. december 11.
 8. Modellszabályok a bizalmi vagyonkezelés területén. Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában, Doktoranduszok Országos Szövetsége - Jogtudományi Osztály, Budapest, 2015. május 15.
 9. A vagyonkezelés jelentésváltozatai az Ápv. Rt.-től a 2013. évi V. törvényig. Doktori szimpózium: Az első világháború és hatása a jog és a jogágak fejlődésére. 1990-2015: 25 év - melyek a legmarkánsabb változások a jogban? Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2015. május 8.
 10. A valorizáció kérdésköre az első világháború utáni magánjogban. Doktori szimpózium: Az első világháború és hatása a jog és a jogágak fejlődésére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2014. november 26.
Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x