Tanszékek

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a graduális oktatás tanszékek köré szerveződik. A bal oldali menüben megtalálja tanszékeink listáját.

A posztgraduális képzések eltérő rendszerven folynak, azok szervezését a posztgraduális képzésekért felelős szervezeti egységek végzik: Deák Ferenc Továbbképző Intézet; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola.

A Karunkon az alábbi tanszékek működnek:

 • Alkotmányjogi Tanszék
 • Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
 • Európajogi Tanszék
 • Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
 • Idegen Nyelvi Lektorátus
 • Jogbölcseleti Tanszék
 • Jogtörténeti Tanszék
 • Kánonjogi Intézet
 • Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
 • Közigazgatási Jogi Tanszék
 • Munkajogi Tanszék
 • Nemzetközi Közjogi Tanszék
 • Nemzetközi Magánjogi Tanszék
 • Pénzügyi Jogi Tanszék
 • Polgári Eljárásjogi Tanszék
 • Polgári Jogi Tanszék
 • Római Jogi Tanszék

 

Külön oktatási csoportként működik az 'Informatikai Oktatási Csoport' és a 'Testnevelési Csoport'.

x