Online elérhető folyóiratok

Magyar Közlöny

Oktatási és Kulturális Közlöny

Cumitatus: önkormányzati szemle

Ítélet - a PPKE JÁK lapja

Iustum Aequum Salutare - a PPKE JÁK jogtudományi folyóirata

Jogelméleti Szemle - az ELTE online folyóirata

Jogtörténeti Szemle - ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

Fundamentum - az emberi jogok folyóirata

Jogesetek Magyarázat/JeMa/ - belépési jelszót kérje a könyvtárostól

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Pécsi Munkajogi Közlemények

Politikatudományi Szemle

Pro Futuro - a jövő nemzedékek joga - A Debreceni Egyetem ÁJK folyóirata

Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás - az NKE folyóirata

Századvég

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő

TMT - Tudományos- és Műszaki Tájékoztatás

Versenytükör

x