Hallgatói műhelyek

A magyar jogi kultúra és jogászképzés nem ismeri a "jogklinika" intézményét, amelynek keretében jogászhallgatók jellemzően pro bono perképviseleti munkához nyújtanak segítséget előre meghatározott kutatási feladatok végrehajtásával. A hazai eljárásjogi szabályok ezt az intézményt a jogi képviselet eltérő szabályozása miatt eredeti formájában nem teszik átültethetővé - a meghatározott témákban zajló közös, csoportos kutatómunka azonban a felhasználás módjától függetlenül fontos képzési terület.

Ezért 2015. őszétől, saját oktatóink egy részét és külsős szakértőket bevonva megkezdtük hallgatói kutatóműhelyek felállítását magánjogi, büntetőjogi, alkotmányjogi és nemzetközi jogi területeken. Az első eredmények publikálása 2016. júniusára várható.

A hallgatói kutatóműhelyek létrehozását a Nemzeti Tehetségprogram támogatja.

A rendezvénysorozat és a hallgatói tanulmányok készítése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem NTP-FKT-M-15-0006 sz. „Hallgatói tudományos workshopok a PPKE-n" projektje keretében valósult meg.

 

 

 

A "Do ut Des" c. tanulmánykötet elektronikus kiadása (pdf)

NTP Hallgatói Műhelyek - Zárókonferencia (Javított link - Youtube)

Fényképek az Alapjogi műhelyről

Polgári-és Kereskedelmi Jogi Műhely

Büntetőjogi Műhely

Nemzetközi Jogi Műhely

 

Kérdéseket, megjegyzéseket az alábbi Facebook oldalon várunk.

 

 

 

 

 

x