Versenyek

A program támogatni kívánja a gyakorlat mellett az akadémiai életben való szereplést is, ezért az a különbözői hallgatói megmérettetésekre (perpeszéd- illetve jogesetmegoldó versenyek, tudományos diákköri munka stb.) készülő, az ott indulni szándékozó hallgatókra is számítunk. A programnak ez az eleme egy alapos módszertani felkészítést tartalmaz, a forráskutatástól a prezentációk megfelelő használatáig bezárólag.

Angol nyelven minden, legalább két félévet sikeresen teljesítő hallgatónk számára nyitva áll egy kétféléves speciális kurzus, amely a különböző tárgyalásszimulációs játékokra készíti fel hallgatóinkat. Emellett különböző formákban a magyar nyelvű versenyek sem szorulnak háttérbe, az Országos Tudományos Diákkör előkészületei azonban kiemelt súlyuk miatt önálló egységként valósulnak meg.

x