A Jog- és Államtudományi Doktori Iskola új vezetője 2015. március 17.

Prof. Dr. Bándi Gyula

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának 2015. március 17-én tartott ülésén - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadták, hogy az Állam- és Jogtudományi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, valamint a Jog- és Államtudományi Doktori Iskola vezetője Dr. Bándi Gyula legyen. (688/2015. III. 17. sz. és 689/2015. III. 17. sz. határozat)

A Professzor Úr felelősségteljes megbízatásához gratulálunk és Isten áldását, sok erőt és kitartást kívánunk munkájához!

x