Adminisztratív munkatársaink jelenléte 2021. április 16.

Személyes ügyintézésre kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség!

Minden munkatársunk e-mailben elérhető. Hivatali telefonszámukon és személyesen a táblázatban feltüntetett időpontban lehet keresni őket.

2021.04.19-23.

 

Tanszékek:

 • Alkotmányjogi Tanszék
 • Európajogi Tanszék
 • Jogbölcseleti Tanszék
 • Kánonjogi Intézet
 • Közigazgatásjogi Tanszék
 • Munkajogi Tanszék
 • Nemzetközi Közjogi Tanszék
 • Pénzügyi Jogi Tanszék
 • Polgári Jogi Tanszék
 • Testnevelési Csoport

Az alábbi tanszékek munkatársai csak e-mailben érhetőek el:

 • Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
 • Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
 • Idegen Nyelvi Lektorátus
 • Jogtörténeti Tanszék
 • Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
 • Nemzetközi Magánjogi Tanszék
 • Polgári Eljárásjogi Tanszék
 • Római Jogi Tanszék

Egyéb szervezeti egységek:

 • Deák Ferenc Intézet
 • Dékánhelyettesi Titkárság
 • Dékáni Titkárság
 • Dékáni Titkárság Rendezvény/Kommunikáció
 • Diákjóléti Bizottság
 • Doktori Iskola
 • Hallgatói Önkormányzat
 • Kari Iktató
 • Kreditátviteli Bizottság
 • Könyvtár
 • Kutatásszervezési és Külügyi Iroda
 • Tanulmányi Osztály
x