Ferenc pápa Csíksomlyón 2019. június 1.

Hallgatóink és oktatóink Csíksomlyón jártak. Rövid összefoglaló Ferenc pápa gondolatairól.

Közös fotó Böjte Csaba testvérrel

Történelmi pillanat tanúi lehettek több tízezren Csíksomlyón – többek között karunk hallgatói és oktatói is. A pápa a „történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen" tartott szentmisét és szentbeszédének központi eleme a zarándoklat volt.


Ferenc pápa szerint zarándokolni azt jelenti:
• „mint nép hazatérünk" – kéz a kézben, felekezeti különbségektől függetlenül
együtt járni, „kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében" – Ferenc pápa szerint nem szabad elfeledni és tagadni a múltat, de ezek nem akadályozhatják a valódi testvéri együttélést.
• „elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni."
• „felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét, és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól"
• „(...) belekerülünk abba a kissé kaotikus tengerárba, amely a testvériség igazi megtapasztalásává válhat. Így, egy minden helyzetben szolidáris karavánná válunk a jövő építésének érdekében"
• „hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van, előmozdítva és ösztönözve a szolidaritást, a testvériséget, a jó utáni vágyat, az igazságot és az igazságosságot"
elköteleződünk a küzdelemre, „hogy azok, akik tegnap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek, viszont a ma főszereplői holnap se maradjanak hátra"

„Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást.

Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az Evangélium legyen az a kovász, amely képes áthatni mindent és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével."

Ferenc pápa teljes beszéd megtalálható itt.

 

Több tízezren jelentek meg az embert próbáló időjárás ellenére

A pápa látogatását nemcsak a helyszínen, hanem a televízió- és a rádióközvetítések által is sokan követték. Talán kevesebben találkoztak a sajtótájékoztató beszámolójával, amelyet a pápa hazaindulása előtt tartott a repülőn.

A pápa beszélt arról, hogy az emberek alapvető vágya együtt lenni. Ezt a szétszakadó családok kapcsán fogalmazta meg, de nyilván tágabb értelemben is lehet értelmezni: együtt lenni egy országban, együtt lenni a világban, együtt lenni Isten országában.

A konfliktusokkal kapcsolatos kérdéseire a kinyújtott kéz szimbólumát emelte ki, majd az ökumenizmus fontosságáról beszélt: „Nem mondom neki azt, hogy »De ti miért...«, és ő sem mondja nekem, hogy »De ti miért...« Együtt járunk! Mindig ezzel a gondolattal: az ökumenizmus nem azt jelenti, hogy elérkezünk a mérkőzésnek, a vitáknak a végére; az ökumenizmust úton járva, együtt járva valósítjuk meg. Együtt járva. Együtt imádkozva. Az ima ökumenizmusa." (...) „Az eucharisztia megvalósítása mindennap történik: imával, vértanúink vérére való emlékezéssel, a szeretet cselekedeteivel, és azzal is, hogy szeretjük egymást."

Az egyik újságíró kérésére XVI. Benedek pápával való kapcsolatáról is beszélt. Mivel autóval kellett utaznia, így közelebbről láthatta a valóságot, az embereket, a tájat, és le volt nyűgözve a látványtól: „Isten ajándéka volt: csodás tájat láttam, amilyet még sosem láttam. Keresztülutaztam egész Erdélyen: lenyűgöző szépség! Sosem láttam ehhez foghatót!"

A pápa zárásként egy kérést intézett mindenkihez:
„... tudom, hogy némelyiketek hívő, mások nem annyira, de szeretném mondani a hívőknek: imádkozzatok Európáért, imádkozzatok Európáért, az egységért! Hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet! A nem hívőknek pedig: kívánjátok a jó szándékot, a szív jókívánságát, a vágyat, hogy Európa visszatérjen az alapító atyák álmához! Köszönöm! Nagyon köszönöm!"

A sajtótájékoztató teljes anyaga megtalálható itt.

Karunk delegációjának egy része

 

Forrás: Magyar Kurír katolikus hírportál

A fényképeket köszönjük Máttyus Marcellnek.

x