Gyászhír 2016. május 23.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Molnár Miklós professzor úr visszaadta lelkét Teremtőnknek

Molnár Miklós 1964. február 13-án született Budapesten. 1987-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1987-től az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének munkatársa volt. 1997–2001 között a ZMNE Jogtudományi Tanszékét vezette. 1997 óta végzett oktatói tevékenységet a PPKE Jog-és Államtudományi Karán, valamint 2002 óta a Rendőrtiszti Főiskolán. 1993-ban megszerezte az állam- és jogtudomány kandidátusa tudományos fokozatot. 2000-ben habilitált. 2003-ban a Köztársasági Elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. 2010. augusztus 1-től 2011. december 31-ig az RTF rendészeti és nemzetközi rektorhelyettese volt, 2012. január 1-től 2013. augusztus 1-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese volt.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészettudományi Albizottságának, a Magyar Rendészet-tudományi Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia Közigazgatás-tudományi Bizottságának, a Jogi Szakvizsga Bizottságnak és a Közigazgatási Szakvizsga Bizottságnak is a tagja volt, elnökölt az Európai Jogakadémia Hadijogi és Biztonságpolitikai Tagozatában, társelnöke volt a Regionális és Önkormányzati Tagozatnak.

Oktatói tevékenysége felölelte a hazai és uniós közigazgatási jog, a vezetéselmélet, a szervezéstudomány területét.

Molnár Miklós tanár úr temetése rövid gyászszertartás keretében 2016. június 23-án, csütörtökön 14 óra 30 perckor lesz az egri Kisasszony temető kápolnájában (3300 Eger, Kisasszony út).
A részvétnyilvánítások a következő címre küldhetők: Dr. Molnár Miklós és neje, 3300 Eger, Epreskert u. 12.

Nekrológ

Az örök világosság fényeskedjék neki!

x