Horváth Pál professzor úrra emlékezünk 2021. szeptember 20.

Nekrológ és gyászjelentés

Horváth Pál professzor úr végső nyugalomra helyezése 2021. szeptember 24-én (pénteken) 14.30 órakor lesz a Jézus Szíve Jezsuita templomban /1085 Budapest, Mária u. 25/. Előző nap (szeptember 23-án) 12.30 órakor, a kari kápolnában, Alessandro Caprioli atya gyászmisét tart lelki üdvéért.

Horváth Pál 1928. április 5-én született Győrszemerén. Jogász diplomáját 1952-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol később bölcsész történelem tanári oklevelet is kapott. Kandidátusi értekezését 1958-ban védte meg „A középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozási" címmel. 1968-ban „A kelet-közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai" című disszertációjával akadémiai doktori fokozatot szerzett. Kutatásai évtizedeken keresztül meghatározó irányt jelentettek a hazai jogtörténet tudományban, különösen az összehasonlító jogi kultúra területén. Munkásságát több száz tanulmány mellett egy német és tizenkét magyar nyelvű könyv fémjelzi. Az általa írt és szerkesztett tankönyvek országos jelentőséggel bírtak, számos jogásznemzedék tanulhatott belőlük.

Horváth Pál a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapító professzorai közé tartozott, már közvetlenül az 1995 szeptemberi induláskor jelen volt az oktatói karban. Hét éven át látta el az Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék vezetését, s az azonos című tárgy oktatását. Fakultásunk életében ez az időszak volt a hőskor, amikor sokszor viszontagságos körülmények között, önzetlen munkájával segítette a Kar felemelkedését. Az Örökkévalóságban a Jóisten hálálja meg.

x