Jog és stílus 2016. május 20.

Műhelykonferencia a Jog és nyelv kutatócsoport szervezésében

Karunk Jog és nyelv kutatócsoportja (link: http://jak.ppke.hu/idegen-nyelvi-lekrtoratus/jog-es-nyelv-kutatocsoport ) 2016. május 20-án tartotta első rendezvényét, a "Jog és stílus" c. műhelykonferenciát.

A konferenciát Balogh Dorka, az Idegen Nyelvi Lektorátus munkatársa, a kutatócsoport vezetője nyitotta meg. Ezt követően az alábbi előadások hangzottak el:

  • Bor Bettina (PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék, demonstrátor): Egy szemiotikai megalapozású stíluselmélet alkalmazása jogi szövegek elemzésére
  • Lőricz Viktor (MTA TK JTI): Az attribúció és a stílus relevanciája a polgári jogban
  • Markovich Réka (BME ÜTI): Jogszabályszerkezet és stílus
  • Vinnai Edina (ME ÁJK): Laikusok nyelvhasználati módjai jogi környezetben
  • Ződi Zsolt (MTA TK JTI - ME ÁJK): A bírák ítélet-írási stílussal kapcsolatos önreflexiója
x