Jubileumi ülés és alumni találkozó - 2015 2015. november 19.

„Jogászi pálya szakosodási lehetőségei”

Jubileumi ünnepség tette különlegessé az idei alumni találkozót: 2015-ben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját a Deák Ferenc Továbbképző Intézet, megalapításának 20. évfordulóját a Jog- és Államtudományi Kar, és alapításának 380. évét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Az est témája a „Jogászi pálya szakosodási lehetőségei" volt, 75 oktató és közel ugyanennyi öregdiákunk gyűlt össze november 19-én délután a Szent II. János Pál Díszteremben, hogy meghallgassa a jogászi hivatásrendek vezető képviselőinek témával kapcsolatos gondolatait. Darák Péter úr, a Kúria elnöke, Handó Tünde asszony, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Eperjes Krisztián úr, a Legfőbb Ügyészség főtitkára, Bíró Marcell úr, a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkára, Bánáti János úr, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és Szécsényi Nagy Kristóf úr, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara ügyvezetője egyaránt kiemelték az egyetemi alapképzést követő szakosodás fontosságát, és a Deák Ferenc Továbbképző Intézet folyamatosan jelentkező eredményeit.

Varga Zs. András dékán úr nyitóelőadásában megemlékezett a Kar alapítójáról, Zlinszky János professzorról, aki már húsz évvel ezelőtt felismerte, hogy az elméleti oktatás és a kutatás mellett éppen olyan fontos a gyakorlat orientált képzés is. Ennek megvalósítására jött létre a Kar alapítása után néhány évvel a Deák Ferenc Továbbképző Intézet. „Azt ünnepeljük tehát, hogy mindazok, akik részt vettek az Intézet működtetésében, akik oktattak, és akik hallgatóként ránk bízták magukat, már akkor hittek abban, hogy ez helyes út." – fogalmazott a dékán, aki az együttműködés fontosságára is felhívta a figyelmet. „Miközben a felsőoktatás vonatkozásában folyton harcról és küzdelemről hallunk, mi abban hiszünk, hogy a tudomány és a szaktudás attól nem fogy el, hogy másnak is adunk belőle. Bízunk benne, hogy érdemes együttműködni velünk, és lesz majd, aki megemlékezik a Deák Intézet 150. évéről is."


Az előadássorozatot Szalai Márta, a Deák Ferenc Továbbképző Intézet vezetője zárta. Köszönetét fejezte ki mindenekelőtt a Kar és az Egyetem vezetésének, amiért az elmúlt 15 évben megteremtette és támogatta a kibontakozás feltételeit, amiben kiemelkedő szerepe volt az Intézet első két vezetőjének, Petrik Ferenc és Kozma György kollégiumvezető uraknak. Megköszönte az oktatóknak, hogy nemcsak hatalmas szaktudásukkal és tapasztalataikkal, támogatták a képzéseket, hanem ötleteikkel és javaslataikkal segítették megtalálni, milyen irányba bővüljön és fejlődjön az Intézet. Végezetül beszámolt az első 15 év legfontosabb számszerűsíthető, és azon túlmutató eredményeiről: az Intézet jelenleg 26 szakon indít képzést, ennek a fele saját akkreditáció. Az igazságszolgáltatásban és a jogalkalmazás egyéb területein mára 2200 olyan jogász vesz részt, aki a munkájához szükséges speciális tudást a Pázmány Péter Katolikus egyetemen szerezte meg. „Nagyon büszkék vagyunk ezen felül arra a szakmai kapcsolatrendszerre is, ami az elmúlt 15 évben kialakult. Védjegyünkké váltak azok a hallgatói és oktatói közösségünket jellemző szakmai, sokszor baráti kapcsolatok, amelyek reményeink szerint a megszerzett szaktudáson túl is segítik a nálunk végzett hallgatókat pályafutásuk során."

Fotó: PPKE ITK Vízmű

x