Konferenciafelhívás 2019. március 15.

Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan Joggazdaságtani konferencia

Konferenciafelhívás
Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan
Joggazdaságtani konferencia
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán

A gazdasági társaságok, a vállalatok korunk társadalmi, gazdasági, jogi vitáinak egyik központi szereplői. Megítélésük erősen vitatott, éppen ezért sok olyan reformterv (a vállalatok társadalmi felelősségének megkövetelése, a korlátolt felelősség korlátozása, a munkavállalói részvétel megteremtése-erősítése, a munkavállalók érdekvédelmének átalakítása, a nagy nemzetközi vállalatokon belüli tőkemozgás szabályozása, korlátozása, a társasági adózás egyes elemeinek harmonizálása, stb.) fogalmazódik meg, amelyek előnyeit és hátrányait érdemes szakmailag is végiggondolni.

Ezen (etikai, társasági jogi, munkaügyi, adójogi, számviteli-pénzügyi) kérdések elméleti és empirikus vonatkozásainak megvitatása céljából szervez joggazdaságtani konferenciát 2019. április 26-án a PPKE JÁK Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete és Polgári Jogi Tanszéke.

A konferenciát plenáris ülés nyitja meg, ezt követően párhuzamos szekciókban folyna a munka. Várjuk mindazok jelentkezését, akik a szekciókban előadást tartanának.
A szekciók témái a következők:
- Társaságirányítás
- Felelősség (a vállalatok, a tagok, a menedzsment felelőssége)
- Csődjog
- Munkaügy-munkajogi
- Versenyjog
- Adózás
- Finanszírozási, pénzügyi
- Nemzetköz jog
(A végleges szekciótémák a jelentkezések függvényében természetesen átalakulhatnak, pontosodhatnak.)

Előadás tartására vagy
- az előadás alapjául szolgáló – máshol még meg nem jelent – írás (cikk), vagy
- egy részletes (10-12 oldalas) vázlat
megküldésével lehet jelentkezni, amelyet 2019. március 15-ig a joggazdasagtan2019@jak.ppke.hu email-címre várunk.
A jelentkezések elbírálásáról 2019. március 31-ig értesítést küldünk.

A szervezőbizottság tagjai: Katona Klára, Koltay András, Szalai Ákos

A konferenciával kapcsolatban további információért: joggazdasagtan2019@jak.ppke.hu

 

x