MJE Ösztöndíjprogram 2021. október 22.

A Magyar Jogász Egylet (MJE) – a hazai jogi karok együttműködésével – pályázatot hirdet graduális joghallgatók, valamint jogász szakon végzett, ösztöndíjas doktoranduszhallgatók részére kiemelkedő tudományos tevékenységük támogatása érdekében.

Az MJE Ösztöndíjprogram kiemelt célja az innovatív tevékenységek hallgatók körében történő népszerűsítése. Ez az alkotótevékenység hozzásegítheti a hallgatókat ahhoz, hogy reagálni tudjanak a változó világ kihívásaira. Alkalmasak ugyanis olyan, újító jellegű ötletek kidolgozására, amelyek választ adhatnak a jogdogmatika-, illetve a jogintézmények által le nem fedett területek problémáira, valamint hozzájárulhatnak a jogrendszer működésének, elveinek megújításához, hatékonyságának növeléséhez.

A pályázó hallgató tervet (továbbiakban: Kutatási terv) készít egy minimum 30.000 leütés terjedelmű, tudományos igényű, magyar nyelvű tanulmány elkészítésére.

További részletek és a teljes kiírás ITT.

x