Pálfi István Ösztöndíj 2020. augusztus 17.

A pályázat részletei alább olvashatóak

Rövid összefoglaló plakát.

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5., illetve MSc évfolyamon tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.
A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő.

Támogatott térségek elsődlegesen:
Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Partium, Erdély, Délvidék, Drávaszög, Muraköz, Alpokalja

Az ösztöndíjas feladatai:
1. kutatási terv összeállítása területfejlesztési, EGTC/ETT témában;
2. kutatási terv alapján területfejlesztési, EGTC/ETT tárgyú tanulmány, kutatási munka elkészítése;
3. gyakorlati idő során: háttéranyagok előkészítésében való közreműködés;
4. EU-s pályázati anyagok előkészítése;
5. az ösztöndíjjal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése.

Elvárásaink:
1. Európai Uniós és területfejlesztési, EGTC/ETT ismeretek iránti érdeklődés;
2. határozott fellépés, jó kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság, céltudatosság, terhelhetőség;
3. továbbfejlődésre, tanulásra való fogékonyság;
4. felsőoktatási képzésein legalább öt lezárt félév;
5. magyar állampolgárság VAGY határon túli magyar származás;
6. elkötelezettség fentebb felsorolt térségek határon átnyúló fejlesztése iránt.

Amit kínálunk:
1. bruttó 120.000,- Ft/hó ösztöndíj 4 hónapos időtartamra /2021. január 1. – 2021. április 30./;
2. brüsszeli /európai parlamenti/ és térségi szakmai gyakorlat biztosítása;
3. a gyakorlat idejére szállás és utazás biztosítása;
4. térségi gyakorlat idejére szállás biztosítása;
5. tutori szakmai támogatás;
6. „Pálfi Ösztöndíjas klub" tagság.

Kötelezően csatolandó mellékletek, igazolások:
1. Szakmai önéletrajz;
2. Legalább öt lezárt félévet igazoló leckekönyv egyszerű másolata;
3. Kutatási téma pontos megjelölése, illetve kifejtése minimum 1, maximum 2 oldal terjedelemben.

Csatolható mellékletek:
1. tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) igazolása
2. nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
3. szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
Pályázatok elbírálása a 3 tagú szakmai bírálóbizottság által: 2020. október 1-31.

A támogatott pályázatot követően az ösztöndíj megkezdésének további feltétele:

  • Munkaterv elfogadása az Alapítvány által felkért szakmai kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) által.
  • A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely hiánypótlásként csatolandó a pályázathoz.
  • A pályázatokról a döntést az Kuratórium hozza meg a jelöltek személyes meghallgatása után, a pályázati határidő lejártát követően.
  • A pályázati elbírálás eredményéről a nyertes pályázót elektronikus levélben értesíti az Alapítvány. A kuratóriumának döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
  • Az ösztöndíjas pályázóval az Alapítvány szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit.
  • A pályázaton ösztöndíjat nyert ösztöndíjas a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.
  • Kizárható az a pályázó, aki valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

A pályázatokat e-mailben az alábbi címen várjuk: palfiosztondij@gmail.com
Kérdés esetén kérjük, szintén erre az e-mail címre írjon.

 

x