Pro Ecclesia Hungariae-díjban részesült Dr. Bodonovich Jenő 2020. szeptember 3.

Karunk egykori oktatója kitüntetésben részesült

,,A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott Dr. Bodonovich Jenő ügyvédnek. A kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András püspök adta át szeptember 2-án Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Bodonovich Jenő a katolikus egyházért végzett. (...)

2002 és 2009 között ügyvédi tevékenysége mellett az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának egyik tanácsát vezette, illetve külsős oktatóként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán „Polgári jog a gyakorlatban" témakörben tartott speciálkollégiumot. (...)

Bodonovich Jenő egész munkásságával tanúságot tett hitéről, bizalmáról Istenben. Hisszük, hogy tudásával, szelíd eleganciájával, bölcs derűjével a Konferenciánál töltött több mint húsz év alatt maradandó értéket alkotott."

Forrás és további részletek: https://katolikus.hu/cikk/pro-ecclesia-hungariae-dijban-reszesult-dr-bodonovich-jeno

x