Rektori utasítás 2021. június 8.

15/2020-as rektori utasítás harmadik módosítása

A 2020. november 18-án kelt, „A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézkedési terve a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő megszervezéséhez" című 15/2020. rektori utasítást az alábbiak szerint módosítom:

1. A preambulum helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 234/2021. (V. 6.) és a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt, a felsőoktatást érintő szabályokra tekintettel a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) nézve az alábbi járványügyi intézkedési tervet állapítom meg:".

2. A 2.8. pont után beillesztésre kerül a következő 2.9. pont:
„2.9. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga a jelen intézkedési terv 1. címében meghatározott általános védelmi szabályok, valamint az Oktatási Hivatal iránymutatásában foglaltak betartása mellett az Egyetem épületeiben személyes jelenlét alapján is megtartható."

3. A 3.3. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Egyetem által folytatott képzésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlat az Egyetem területén személyes jelenlét alapján – a 3.4. pontban foglalt kivétellel – nem folytatható."

4. A 3.3. pont után beillesztésre kerül a következő 3.4. pont:
„3.4. Szakmai laborgyakorlat az Egyetem területén személyes jelenléttel a jelen intézkedési terv 1. címében meghatározott általános védelmi szabályok betartása mellett folytatható."

5. A 6.1. pont helyébe a következő 6.1.1.-6.1.3. pontok lépnek:
„6.1.1. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdése szerinti egyéb rendezvény, így például workshop, konferencia, diplomaátadó ünnepség, az Egyetem területén zárt térben megtartható, de azon csak a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadig életévét be nem töltött személy vehet részt (a továbbiakban: zárt téri rendezvény). A védettség vagy az életkor belépéskori ellenőrzéséről a zárt téri rendezvény szervezője köteles gondoskodni. A zárt téri rendezvény során be kell tartani a jelen intézkedési terv 1. címében meghatározott általános védelmi szabályokat.

6.1.2. Kültéren ötszáz főnél kevesebb személy részvételével tartható rendezvény (a továbbiakban: kültéri rendezvény). Kültéri rendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. A maszkviselés a kültéri rendezvényen csak az ott foglalkoztatott személy számára kötelező, feltéve, hogy a koronavírus elleni védettségét a kültéri rendezvény szervezője felé nem igazolja.

6.1.3. Beltéri vagy kültéri rendezvény résztvevői számára catering szolgáltatás csak előre porciózott ételcsomagokkal nyújtható."

6. Hatályát veszti a 6.3. pont.

7. Jelen rektori utasítás 2021. június 10. napján lép hatályba.

Dr. Kuminetz Géza
rektor

x