Úton az értékek zsarnoksága felé? Az uniós jogállamisági keretrendszerről 2021. szeptember 24.

Breakfast lecture Armin von Bogdandy professzorral

Armin von Bogdandy professzor (a heidelbergi Max Planck Összehasonlító Jogi és Nemzetközi Jogi Intézetének igazgatója) 2021. szeptember 22-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi Karán tartott előadást „Úton az értékek zsarnoksága felé? Az uniós jogállamisági keretrendszerről" címmel. Bogdandy professzor kiemelte, hogy bár az Európai Unió és az uniós tagállamok az EUSZ 2. cikkében felsorolt 12 értékre épülnek, ezek szükségszerűen nyitottak és azok tagállami jogrendek és nemzeti identitások sokszínűsége tükrében pontosan nehezen határozhatók meg. Az EUSZ 2. cikkének végrehajtása során az európai intézmények és szervek feladata inkább azoknak az alkotmányos minimumoknak, világos tilalmaknak az azonosítása és betartatása kellene hogy legyen, melyet a tagállamok nem léphetnek át. Ily módon az európai értékek tartalmának pontosítása esetről esetre képzelhető csak el.

x