Versenyjogi Kutatóközpont workshopja 2017. március 10.

2017. március 10-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kara adott otthont a „Public Interest Considerations in Competition Law” című OTKA workshopnak

A Versenyjogi Kutatóközpont által megrendezett kerekasztal-beszélgetés az Atma Jaya Catholic University of Indonesia, a University of Warsaw, a University of Wurzburg, a Central European University, a University of East Anglia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóinak és PhD hallgatóinak bevonásával annak a témának összehasonlító feltárását tűzte ki célként, hogy az államok versenyjogában milyen formában jelentkeznek az egyes közérdekkel kapcsolatos megfontolások. A résztvevők két szekció keretében vitatták meg a téma összefüggéseit. Egyrészről vizsgálták a piaci verseny és a tágabb közpolitikai célok összeegyeztethetőségét, másfelől a különböző közérdekek érvényesíthetőségét a vállalat-felvásárlások és fúziók során.

 

x