Államfői konferencia 2013

 • 07 jún.

  Kezdete: 2013. június 7. 10:00 -Vége: 2013. június 7. 16:00

  PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem

Az államfő jogállása II. szakmai konferencia

Szervezők:

 • PPKE JÁK Alkotmányjogi Tanszék (Csink Lóránt adjunktus)
 • PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszék (Szabó István egyetemi tanár)

 

Program
levezető elnök: Szente Zoltán egyetemi tanár (SZE ÁJK)

 • 10:00 megnyitó: Szabó István egyetemi tanár (PPKE JÁK)
 • 10:10 Petrétei József egyetemi tanár (PTE ÁJK): A köztársasági elnök mint Magyarország képviselője
 • 10:30 Kukorelli István egyetemi tanár (ELTE ÁJK): Az államfő, mint a nemzet egységének kifejezője – a nemzet fogalom közjogiasodása
 • 10:50 Kovács Virág főtanácsos (Alkotmánybíróság): Az elnöki őrködés és a hatalommegosztás
 • 11:10 Csink Lóránt adjunktus (PPKE JÁK): A köztársasági elnök szerepe a törvények aláírásában
 • 11:30 vita
 • 12:30-13:30 ebéd
 • 13:30 Wiener György ny. egyetemi docens (DE ÁJK): Az 1946-os, 89-es és 2011-es államfői koncepció eltérései
 • 13:50 Szentpéteri Nagy Richard adjunktus (NKE KTK): A prezidenciális kormányrendszer államfője
 • 14:10 Hazafi Áron doktorandusz (PPKE JÁK): A főparancsnoki jogkör
 • 14:30 Szabó István egyetemi tanár (PPKE JÁK): A mérlegelési jogkör (az önálló politikai mozgástér) az államfői hatalom körében
 • 14:50 vita
 • 15.50 zárszó, Paczolay Péter egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság elnöke
x