Fejlesztési stratégiák, finanszírozási alternatívák

  • 14 nov.

    Kezdete: 2013. november 14. 10:00 -Vége: 2013. november 14. 16:00

    PPKE Boldog II. János Pál Díszterem

A Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet kétnapos tudományos konferenciája

A rendezendő konferencia része annak a sorozatnak, melyet a Heller Farkas Kutatócsoport a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMP-2011-0002 pályázat keretében az állam gazdasági szerepvállalásának kutatása köré szervezett az elmúlt 2 év során. A gazdasági növekedés, mint alapvető célkitűzés megvalósítása a mindenkori gazdaságpolitika homlokterében áll. Feltételezve, hogy az államnak van tennivalója a gazdaságfejlesztés terén, konferenciánkkal arra keressük a választ, hogy a fejlesztési stratégiák közül melyek a nemzetközi és a hazai szintéren leghatékonyabb formák Kiemelten foglalkozunk a működőtőke szerepével és a monetáris politika lehetséges mozgásterével.
A konferencia második napján az elemzés fókuszát leszűkítjük a vidékfejlesztés finanszírozási alternatíváinak vizsgálatára, az elmaradott térségek fejlesztési lehetőségeinek feltárására.

 

 

Program

Konferencia ideje:

2013. november 13. szerda 10-16 óráig
2013. november 14. csütörtök 10-16 óráig

Konferencia helyszíne:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar, II. János Pál Díszterem

(Budapest, VIII. Szentkirályi utca 28.)

 

x