Merre tovább Európai Unió?

  • 10 nov.

    Kezdete: 2017. november 10. 10:00 -Vége: 2017. november 10. 14:00

    Szent II. János Pál pápa Díszterem

FIDE őszi konferencia a Római Szerződés 60 éves elfogadásának emlékére

Program
Regisztráció: 9:30-10:00
Megnyitó: 10:00-10:10 (Prof. Dr. Bándi Gyula, FIDE Magyar Tagozat Elnöke, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét ellátó Biztoshelyettes)

I. rész
10:15-10:35 – Dr. Martonyi János (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, korábbi külügyminiszter) Differenciáció vagy dezintegráció. Megújítva megőrizni

10:35-10:55 – Dr. Varga Zs. András (tanszékvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, alkotmánybíró) Az alkotmánybíróságok szerepe a nemzeti/alkotmányos identitás védelmében

10:55-11:15 – Dr. Czuczai Jenő, (EU Tanácsa jogi tanácsadója, a brugge-i Európa Egyetem vendégprofesszora) A 'Pour l'Europe' elve az alapítóatyák örökségében több mint 60 év távlatából

11:15-11:35 – Dr. Király Miklós (tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék) A Római Szerződéstől a Római Nyilatkozatig: Az Európai Unió jövőképei

Hozzászólások, vita (11:35-11:55)
Kávé szünet 11:55-12:20
II. rész
12:20-12:40 – Dr. Somssich Réka (dékánhelyettes, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék) Az előzetes döntéshozatal közel hat évtized távlatából

12:40-13:00 – Dr. Tóth Tihamér (dékánhelyettes, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi kar, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék) A Római Szerződés versenyjogi rendelkezései: ami változott, ami nem, s ami kimaradt

13:00-13:20 – Dr. Németh Anita (ügyvéd, megbízott oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) és Dr. Török Ágota (jogtanácsos, NISZ Zrt.) A közbeszerzési politika akkor és most. Fordulatok a közbeszerzési jogharmonizációban.

13:20-13:40 – Dr. Törő Csaba (dékán, intézetvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete) Az EU külkapcsolatai az uniós jogrendben: dimenziók, célok és eszközök

Hozzászólások, vita, zárszó (13:40-14:00)

x