Workshop a társasági adó előtt álló nemzetközi kihívásokról

A nemzetközi szervezetek égisze alatt egyre erőteljesebb igény mutatkozik a társasági adó tekintetében az egységes fellépésre annak érdekében, hogy a nemzeti adórendszerek különbözőségéből adódó eltéréseket kihasználó vállalatok mozgástere csökkenjen. Például az automatikus információcserék, és az OECD agresszív adótervezés elleni kezdeményezése is ezt szolgálják.

Workshop
a társasági adó előtt álló nemzetközi kihívásokról

Időpont: 2018. október 10. (szerda) 14 óra
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Dékáni Tanácsterme
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
A nemzetközi szervezetek égisze alatt egyre erőteljesebb igény mutatkozik a társasági adó tekintetében az egységes fellépésre annak érdekében, hogy a nemzeti adórendszerek különbözőségéből adódó eltéréseket kihasználó vállalatok mozgástere csökkenjen. Például az automatikus információcserék, és az OECD agresszív adótervezés elleni kezdeményezése is ezt szolgálják.
14:00-14:10 Bevezető: Dr. Halász Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens
14:10-14:25 A magyar társasági adórendszer változásainak irányai
Dr. Borók Tímea, osztályvezető
Pénzügyminisztérium, Társasági Adó Osztály
14:25-14:45 Nemzetközi irányok a társaságok adóztatása vonatkozásában
Csabai Róbert, főosztályvezető-helyettes
Pénzügyminisztérium, Nemzetközi Adózási Osztály
14:45-15:00 Az adócsalás elleni irányelv céljai, hatásai
Dr. Békés Balázs PhD, PPKE JÁK egyetemi adjunktus
BékésPartners ügyvéd
15:00-15:15 A társasági adó változásait támogató adóigazgatási szabályok
Dr. Szabó Ildikó PhD, PPKE-JÁK megbízott oktató
Pénzügyminisztérium, Adó- és Vámigazgatási Főosztály
15:15-15:30 Kérdések és hozzászólások
15:30-15:35 Záró gondolatok: Dr. Halász Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens

 

x