KONFERENCIA A NEMZETKÖZI ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL

A nemzetközi adózási környezet és annak változásai folyamatos kihívás elé állítják a magyar gazdaságot és a jogalkotót. A magyar adódiplomáciának e feltételrendszerben kell megtalálnia a leghatékonyabb válaszokat és hazánk érdekeinek megfelelő megoldásokat.

Mindezt árnyalja, hogy Magyarország az Európai Unió tagállama, és így figyelemmel kell lennie az uniós adóharmonizációs folyamatokra is. Konferenciánk során betekintést kapunk a nemzetközi adózás aktuális kérdéseibe, valamint az erre adott hazai válaszokba.

14:00-14:20

Köszöntő: Prof. Dr. Szabó István, PPKE JÁK dékán
Bevezető: Dr. Halász Zsolt, PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

14:20-15:20

Az aktuális magyar álláspont a kettős adózás elkerülése érdekében között nemzetközi egyezményekben, különös tekintettel a multilaterális egyezményekre

Csabai Róbert, Pénzügyminisztérium, Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály, főosztályvezető-helyettese

15:20-15:40

Aktuális kihívások a nemzetközi adózási környezetben

Dr. Czoboly Gergely István, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus, Pénzügyminisztérium, Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály

15:40-16:20

A nemzetközi kettős nemadóztatás kérdései a digitális világban
Dr. Erdős Éva, Miskolci Egyetem ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

Gyakorlati tapasztalatok a nemzetközi adózás terén
Dr. Békés Balázs, PPKE JÁK egyetemi adjunktus, Békés Partners ügyvéd

16:20-16:50

Kérdések és hozzászólások
Moderátor: Dr. Szabó Ildikó, PPKE Ják megbízott oktató, NKE ÁKK egyetemi tanársegéd, Pénzügyminisztérium, Adó- és Vámigazgatási Főosztály

16:50-17:00
Záró gondolatok: Dr. Halász Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens 17:00 Állófogadás

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A konferenciára regisztrálni 2019. március 11-ig az
adokonfppke@gmail.com e-mail címen lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

x