Dr. Gerencsér Balázs tudományos (szakmai) előadása [habilitációs eljárás]

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Habilitációs Előkészítő Bizottsága nevében tisztelettel meghívom Önt Dr. Gerencsér Balázs habilitációs eljárásának tudományos (szakmai) előadására.

A tudományos (szakmai) előadás címe:

Az Egyesült Államok nyelvjogi rendszere – kontinentális jogi nézőpontból

Dr. Gerencsér Balázs Szakértőbizottság tagjai:
Elnök: Dr. Schanda Balázs egyetemi tanár PPKE JÁK
Tagok:
Dr. habil. Rozsnyai Krisztina egyetemi docens ELTE ÁJK
Dr. Andrássy György professzor emeritus PTE ÁJK
Póttag: Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár KGRE ÁJK
Titkár: Dr. Patyi Gergely adjunktus PPKE JÁK

A tudományos (szakmai) előadásokat követően a jelöltek 10-15 perces idegen nyelvű összefoglalót tartanak a szakmai előadásuk témájáról.

A jelölt tézise elérhető a PPKE JÁK Doktori Iskola honlapján, illetve nyitvatartási időben megtekinthető a PPKE JÁK Kari Könyvtárában (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. I. em.).

Dr. Szabó István, dékán
a Habilitációs Előkészítő Bizottság elnöke

x