Dr. Láncos Petra tudományos (szakmai) előadása [habilitációs eljárás]

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Habilitációs Előkészítő Bizottsága nevében tisztelettel meghívom Önt Dr. Láncos Petra habilitációs eljárásának tudományos (szakmai) előadására.

A tudományos (szakmai) előadás címe:

Rétegzett normativitás: lehet-e kötelező az uniós soft law?

Dr. Láncos Petra Szakértőbizottság tagjai:

Elnök: Dr. Burián László egyetemi tanár PPKE JÁK
Tagok:
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár PTE ÁJK
Dr. habil. Somssich Réka egyetemi docens ELTE ÁJK
Póttag: Dr. Osztovics András egyetemi tanár KGRE ÁJK
Titkár: Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens PPKE JÁK

A tudományos (szakmai) előadásokat követően a jelöltek 10-15 perces idegen nyelvű összefoglalót tartanak a szakmai előadásuk témájáról.

A jelölt tézise elérhető a PPKE JÁK Doktori Iskola honlapján, illetve nyitvatartási időben megtekinthető a PPKE JÁK Kari Könyvtárában (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. I. em.).

Dr. Szabó István, dékán
a Habilitációs Előkészítő Bizottság elnöke

x