A múltat vizsgáljuk, de a jelen és a jövő kérdéseire keressük a választ.

Karunk hallgatói már első évükben találkoznak velünk. Történeti alapozó tárgyakat kutatunk és oktatunk: a magyar jog-, alkotmány- és közigazgatás-történet, az európai és egyetemes jog- és alkotmánytörténet különböző kurzusai, elméleti, gyakorlati, kötelező és választható tárgyai szerepelnek terítékünkön.

Nem pusztán általános műveltséget, a jog- és alkotmánytörténetet illető tájékozottságot szeretnénk közvetíteni. Nem "régészkedni" akarunk, elmúlt idők jogkönyveit, intézményeit pusztán az érdekesség, az öncélú ismertetés kedvéért bemutatni. Hanem a jelen és jövő szakembereit kívánjuk felkészíteni olyan alapvetéssel, amely a hatályos jog változásai közepette is biztos támaszt nyújt.

A tanrendben később sorra kerülő tételes jogi tárgyak intézmény- és fogalomtörténeti megalapozása mellett arra törekszünk, hogy magyar, európai és egyetemes történelmünkben megtaláljuk és továbbadjuk a jogászi, köztisztviselői gondolkodásmódnak legfőbb jellemzőit, megfogalmazzuk egykor élt kollégáink jogról, alkotmányról szóló képének, hozzájuk való viszonyának sajátosságait.

Láttatni szeretnénk a mindezek mögött meghúzódó mentalitást, eszméket és értékszemléletet. A múlt példáin tudatosítjuk: melyek voltak a jog- és alkotmányfejlődés zsákutcái, s azok miként kerülhetők el.

A tanulságot kutatjuk, hogy maradandót nyújthassunk: jogászként, köztisztviselőként – a köz szolgájaként – mit kell kezdenünk a számunkra adott jogrenddel, s mit nem várhatunk tőle.