A szakdolgozatot és a záróvizsgát érintő változásokról 2020. április 10.

A járvány okozta távoktatási helyzet miatt némi módosításra volt szükség a szakdolgozat leadását és a záróvizsgák lebonyolítását érintő kérdésekben.
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban illetve a féléves időbeosztásban leírtaktól a következőkben térünk el:
 
 1. Szakdolgozat leadása:
  1. a. Mivel az Intézet személyes ügyfélszolgálatot nem tart, a szakdolgozatot bekötött formában nem kell beadni, csak elektronikusan feltölteni a Neptun rendszerre.
  2. b. A szakdolgozat végébe bekötendő plágiumszűrési nyilatkozatot egy példányát ezúttal nem személyesen, papír alapon kell leadni, hanem az aláírásokkal ellátva, beszkennelve elektronikusan elküldeni a képzés oktatásszervezőjének.
  3. c. Az eredeti időbeosztás szerint a szakdolgozat leadási határideje május 25. hétfő, 16.00, amit 3700 Ft késedelmi díj megfizetése mellett egy héttel, június 2. kedd 16.00-ig meg lehetett hosszabbítani. A meghozott változtatások szerint a késedelmi díjtól minden esetben eltekintünk, vagyis a leadási határidő egységesen mindenkinek június 2. kedd 24:00-ig meghosszabbítódik. Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy póthatáridő ebben a félévben nincs. A június 2-i határidő jogvesztő hatályú, ennek elmulasztása esetén záróvizsgára jelentkezni nem lehet.
 1. Változások a záróvizsgában:
  1. a. Az intézet a záróvizsga-időszakot egy héttel meghosszabbítja. Így annak pontos időpontja: 2020. június 15. – július 3.
  2. b. A tantárgyi vizsgákhoz hasonlóan a záróvizsgakat is elektronikus formában, a Microsoft Teams rendszerén keresztül, videókonferencia keretében tartjuk.
  3. c. A személyazonosság ellenőrzése érdekében a vizsgára csak bekapcsolt kamerával lehet bejelentkezni. A látható kapcsolat a bizottsággal elengedhetetlen.
  4. d. A záróvizsgát az Intézet videóban rögzíti, és a záróvizsga-időszak utolsó napját követő 15. napon megsemmisíti. Záróvizsgára jelentkezéssel a Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgáról videofelvétel készüljön.
 
Minden további szabályozás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, a részletekre kiterjedően az oktatásszervezők közvetlen tájékoztatása alapján történik.
x