Jelentkezési tudnivalók

  1. Jelentkezni kizárólag elektronikusan, a megfelelő dokumentumok feltöltésével lehet. Jelentkezési lapok elérhetők az Intézet weboldalán, külön a szakirányú továbbképzéseknek, külön pedig a jogi szakvizsga-felkészítő tanfolyamra.
  2. A jelentkezési időszak kezdetét és végét az Intézet saját weboldalán közzéteszi. Szeptemberben induló képzések esetén általában július 20-ig, keresztféléves képzéseknél január második feléig. 2018. ősszel induló képzéseinkre március 1. - július 14. között lehet jelentkezni.
  3. A jelentkezés ingyenes.
  4. A jelentkezés elfogadásáról, valamint a beiratkozás időpontjáról, a költségtérítés befizetésének módjáról, az első konzultáció helyszínéről a jelentkezők e-mailben értesítést kapnak. Ez szeptemberi indulás esetén augusztus végén, keresztfélévben január végén várható. A jelentkezés elfogadásáig hallgatói önköltséget nem kell fizetni.
  5. Az önköltség összege az adott képzésre történő beiratkozás utáni első tanévet követően - függetlenül attól, hogy a hallgató hallgatói jogviszonya az első tanév során szünetelt-e - minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt ezer forintos értékre kerekített összege lehet.
  6. Diákhitel igényelhető! A szabad felhasználású diákhitel 1 és a kötött felhasználású diákhitel 2 igénybevételének pontos feltételeiről a Diákhitel weboldalon és az Egyetem diákhitellel foglalkozó menüpontján tájékozódhat.
  7. Jelentkezés átvétel esetén! Más felsőoktatási intézmény azonos képzési területhez tartozó szakán tanulmányokat folytató hallgató - hallgatói jogviszonyának fennállása alatt - átvételét kérheti az Egyetem valamely szakára. Az átvétel, illetve szakváltás iránti kérelmet az adott év augusztus 20., illetve január 20. napjáig lehet benyújtani, így javasoljuk a jelentkezést még azelőtt megtenni. Átvétel pontosabb szabályait a TVSz 23. § tartalmazza.
x