Jelentkezési tudnivalók

  • jogi szakvizsga felkészítő jelentkezési lap hamarosan.

  1. Jelentkezni kizárólag elektronikusan, a megfelelő dokumentumok feltöltésével lehet. Jelentkezési lapok elérhetők az Intézet weboldalán, külön a szakirányú továbbképzéseknek, külön pedig a jogi szakvizsga-felkészítő tanfolyamra.
  2. A jelentkezési időszak kezdetét és végét az Intézet saját weboldalán közzéteszi. Szeptemberben induló képzések esetén általában július 20-ig, keresztféléves képzéseknél január második feléig.
  3. A jelentkezés ingyenes.
  4. A jelentkezés elfogadásáról, valamint a beiratkozás időpontjáról, a költségtérítés befizetésének módjáról, az első konzultáció helyszínéről a jelentkezők e-mailben értesítést kapnak. Ez szeptemberi indulás esetén augusztus végén, keresztfélévben január végén várható. A jelentkezés elfogadásáig hallgatói önköltséget nem kell fizetni.
  5. Szakirányú továbbképzéseinken az önköltség összege az adott képzésre történő beiratkozás utáni első tanévet követően - függetlenül attól, hogy a hallgató hallgatói jogviszonya az első tanév során szünetelt-e - minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt ezer forintos értékre kerekített összege lehet.
  6. Szakirányú továbbképzéseinkre Diákhitel 2 igényelhető! A kötött felhasználású diákhitel 2 igénybevételének pontos feltételeiről a Diákhitel weboldalon és az Egyetem diákhitellel foglalkozó menüpontján tájékozódhat.
  7. További támogatást jelenthet részletfizetési kedvezményünk, amelyet a Neptunon történő beiratkozással egyidőben kérhet (további információk: Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 37-39. §) és hallgatóinknak szóló ösztöndíjaink, amikről itt adunk további felvilágosítást.
  8. Jelentkezés átvétel esetén! Más felsőoktatási intézmény azonos képzési területhez tartozó szakán tanulmányokat folytató hallgató - hallgatói jogviszonyának fennállása alatt - átvételét kérheti az Egyetem valamely szakára. Az átvétel, illetve szakváltás iránti kérelmet az adott év augusztus 20., illetve január 20. napjáig lehet benyújtani. Átvétel pontosabb szabályait a TVSz 23. § tartalmazza.
x