Jogi szakvizsga-felkészítő tanfolyam

Jelentkezzen most!

 

A rész: Polgári jog és családjog + a gazdasággal összefüggő joganyag, polgári eljárásjog.

Képzési díj: 75,000 Ft (64 óra),

10 alkalom - csütörtök délutánonként 14.15-19.15-ig

Első konzultáció: 2021. szeptember 16.

Utolsó konzultáció: 2021. december 2.


B rész: Büntetőjog  + büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog

Képzési díj: 60,000 Ft (54 óra),

11 alkalom - péntek délelőttönként 8.00-12.00-ig
             

Első konzultáció: 2021. szeptember 17.

Utolsó konzultáció: 2021. december 3.


C rész: Munkajog és társadalombiztosítási jog + alkotmányjog és közigazgatási jog, európai közösségi jog

Képzési díj: 75,000 Ft (60 óra),

10 alkalom - kedd délutánonként 14.30-19.30-ig

Első konzultáció: 2021. szeptember 21.

Utolsó konzultáció: 2021. december 7.


Szakvizsgára felkészítő kurzusaink a Budapesti Ügyvédi Kamara által elfogadott képzések. A szakvizsgára felkészítő tanfolyamok előadói szakvizsgáztató bírák, ügyészek, ügyvédek, közülük többen is részt vettek/ vesznek a kodifikációs folyamatokban.

A képzés célja: a jelölt felkészítése a jogi szakvizsgára, tekintettel arra, hogy valamennyi jelöltnek azonos vizsgatárgyakból kell a tudásáról számot adni, függetlenül attól, hogy a kötelezően előírt joggyakorlatot mely szakterületen folytatta. A jogi szakvizsga követelményrendszere a különböző jogi szakterületeken való átjárhatóságot és pályamódosítást segíti elő, könnyíti meg. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a különböző területek speciális ismereteit az oktatás keretében érintik.

A jogi szakvizsgára felkészítő tanfolyam tárgya (miként a jogi szakvizsgáé is) az éppen hatályos joganyag. A tanfolyam során a hatályos joggyakorlatot is megismerik a résztvevők, hiszen a jogi szakvizsgán a tételes jog mellett az adott jogág jogalkalmazási kérdései és összefüggései is a számonkérés tárgyát képezik.

Jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

Önköltség: A tanfolyami díjat egy összegben, banki átutalással kérjük befizetni. (Csekken, személyesen vagy Neptun-rendszeren keresztül nem lehetséges).

A PPKE JÁK volt hallgatóinak a költségtérítési díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

A tanfolyamon jelenléti ívet vezet az Intézet. A tanfolyamról három alkalommal lehet hiányozni. A tanfolyamon való részvételről a jelenléti ívek alapján igazolást állítunk ki, melyet a Kamarának bemutat a jelölt. A háromnál több alkalommal távolmaradóknak igazolást kiállítani nem áll módunkban.

x