Európa-jogi szakjogász

A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja az, hogy jogász szakképzettséggel rendelkezők számára kiegészítő ismereteket nyújtson elsősorban az Európai Unió jogáról, jogalkalmazásról és a jogharmonizációról.

A jelentkezés feltétele: jogász szakképzettség és oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév. A szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
Európa-jogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 150,000 Ft / első félév***

A képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Szakfelelős: Dr. Gyeney Laura

 

Tanrend

tanrend

tárgyak – oktatók

I.

félév

II.

félév

III.

félév

IV.

félév

Európai integrációtörténet, az EU jogforrás-
és intézményrendszere

10 KZ

-

-

-

Az EU joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolata, jogharmonizáció

12 KZ

-

-

-

Az EU gazdasága

12 K

-

-

-

Az EU regionális politikája

10 B

-

-

-

A Luxemburgi Bíróság

16 K

-

-

-

Nemzetközi magánjog

-

12 B

-

-

A Belső Piac joga

-

14 KZ

-

-

Az EU versenyjoga

-

12 KZ

-

-

Az EU társasági joga

-

10 K

-

-

Adóharmonizáció az EU-ban

-

12 B

-

-

Az emberi és kisebbségi jogok védelme az EU-ban

-

-

12 K

-

Szellemi alkotások joga az EU-ban*

-

-

12 VK

-

Az EU környezetvédelmi politikája*

-

-

12 VK

-

Termékfelelősség és fogyasztóvédelem elmélete és gyakorlata az EU-ban*

-

-

12 VK

-

Az EU külkapcsolatai, biztonság és integrációs politikája*

-

-

12 VK

-

Bank- és pénzügyi jog az EU-ban*

-

-

12 VK

-

A munkajog EU vonatkozásai*

-

-

12 VK

-

EU pénzalapok és pályázati tudnivalók*

-

-

12 VK

-

Bel-és igazságügyi együttműködés*

-

-

12 VK

-

Az EU joggyakorlata jogesetmegoldás**

-

-

-

40 B

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

-

20 B

Összesen:

60

60

60

60

 Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z=záróvizsga       K=kollokvium     VK= választható kollokvium                          B=beszámoló      A=aláírás

* Kötelezően választandó tárgyak: 4 tárgyat kell felvenni, számonkérés módja két tárgynál: A, két tárgynál: K.

** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

*** Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

 

x