Innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakjogász képzés

Következő meghirdetés: 2019. február. Addig is javasoljuk versenyjogi szakjogász szakunkat.

 

A képzés célja: A képzés célja olyan innováció- és szellemitulajdon-védelmi jogi szakemberek képzése, akik önállóan vagy – műszaki háttértudást igénylő esetekben – szükség szerint műszaki szakemberekkel szorosan együttműködve képesek a nemzeti innováció hatékony védelmére, gyakorlati jogi megoldásokat tudnak találni a K+F+I szektor társaságainak aktív vagy passzív védelmére, választ képesek adni a legújabb nemzetközi szellemi tulajdonvédelmi kihívásokra.

A képzés nyelve: magyar és angol


A jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, magas szintű angol nyelvtudás.


Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakjogász szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 160 000Ft / első félév.*

A képzés ideje:
3 félév - félévente 10 alkalom

Szakfelelős: Dr. Tattay Levente

Tanrend

Tantárgyak I. félév II. félév III. félév
Bevezetés az innováció-védelembe  2 A    
Műszaki rajz alapismeret  4 A    
Szabadalmi anyagi jog 12 KZ    
Szabadalmi jog a gyakorlatban 18 B    
Mintaoltalmi és szerzői jog 12 KZ    
Szabadalomkutatás 12 B    
Szabadalmi leírás gyakorlat   24 K  
Innovációs gazdasági ismeretek    4 A  
Európai szabadalom (EN)   20 KZ  
Nemzetközi szabadalom (EN)   12 KZ  
Védjegyjog és védjegykutatás     20 KZ
Bírói gyakorlat és domain védelem     16 K
EU és nemzetközi védjegyjog (EN)     14 KZ

Az EU felszólalási és formavédelm

joggyakorlata (EN)

     8 K
Ügyfélképviselet      2 A
Szakdolgozati konzultáció      
Összesen: 60 60 60

 Jelmagyarázat a tanrendhez: Z=záróvizsga; K=kollokvium; B=beszámoló; A=aláírás.


A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

x