Pénzügyi jogi szakjogász

A képzés célja: A cél olyan, a közpénzügyi szabályozás (benne a hazai, nemzetközi és EU adójog, a társadalombiztosítási jog, valamint az állami támogatások) kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a közbevételek és közkiadások rendszerének működését és összefüggéseit továbbá e területeken felmerülő jogi problémákra adekvát elméleti és ennek megfelelő gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a közbevételek és közkiadások minden releváns területével kapcsolatban, mindezt uniós és nemzetközi kitekintéssel. Kiemelkedő helyet foglal el hazai és uniós adójog mellett nemzetközi adójogi kérdések oktatása is.

A jelentkezés feltétele:

  • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél
  • Az intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga,nyelvvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

A képzés menete: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
pénzügyi jogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Az önköltség összege: 180.000 Ft / félév

A képzés ideje:
2 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: péntek délután 14-19 óráig (tervezett indítás: 2021. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Halász Zsolt Ákos egyetemi docens, tanszékvezető

Tanrend a 2021/22-es tanév szeptemberétől

Tárgyak I. félév

II. félév

Adótan és adóeljárás 22 KZ  
Forgalmi adók 18 KZ  
Illetékek, helyi adók 6 K  
Vámjog 8 K  
Állami támogatások joga 1. (Versenyjogi szabályozás) 6 K  
Adózás az Európai Unió Bírósága előtt 6 A  
Számvitel   12 K
Gazdasági társaságok jövedelemadózása   12 KZ
Magánszemélyek és KKV-k jövedelemadózása   10 K
Társadalombiztosítás szabályozása   8 K
Nemzetközi adójog   12 KZ
Állami támogatások joga 2. (Ágazati szabályozás)   6 K
Szakdolgozat konzultáció   Gyj
Összesen: 66 60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

 Gy=gyakorlati jegy  K=kollokvium  Z= záróvizsga

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja

x