Szabályozott iparági szakjogász

Következő meghirdetés: 2019. február. Addig is javasoljuk versenyjogi szakjogász szakunkat.

 

A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja a szabályozott, alapvetően hálózatos iparágak területén otthonosan mozgó jogász szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működésének alapvető krédéseit, az állam gazdasági beavatkozás indokait és a szabályozások főbb közös jellemvonásait. A képzés egyedülálló újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást ad a szabályozott körülmények között folyó piaci verennyel, illetve természetes monopóliumokkal kapcsolatban, mindezt szükségszerűen interdiszciplináris jelleggel.

A jelentkezés feltétele: jogász szakképzettség és oklevél.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
 szabályozott iparági szajogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 160.000Ft / első félév ***

A képzés ideje:
3 félév - félévente 10 alkalom

Szakfelelős: Dr. Tóth Tihamér

Tanrend:

tanrend

tárgyak – oktatók

I.

félév

II.

félév

III.

félév

IO és versenypolitikai ismeretek

12 B

-

-

Szabályozáselmélet és joggazdaságtan

12 K

-

-

Közigazgatási jog és a szabályozó hatóságok
tevékenysége

12 KZ

-

-

Az állam és az önkormányzatok funkciói, szerepe
a gazdaságirányításban

6 A

-

-

A szabályozói döntések meghozatalának gyakorlata

6 A

-

-

Az EU és a magyar versenyjog alkalmazása
a szabályozott szektorokban

12 KZ

-

-

Hírközlési szabályozás * 

-

12 VK

-

Postai szolgáltatások szabályozása *

-

8 VK

-

Energiapiacok szabályozása *

-

16 VK

-

Víz- és hulladékszabályozás *

-

14 VK

-

A közlekedés szabályozása *

-

10 VK

-

Aktuális kérdések, jogesetek a szabályozott
szektorok világából**

-

-

30 B

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

30 B

Összesen:

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z=záróvizsga    K=kollokvium  A=aláírás          B=beszámoló

*E tárgyak közül három választható kollokvium, a másik kettő aláírás
**A tágy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

 *** Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

x