Üdvözöljük!

Napjainkban egyre nagyobb az igény speciális szakmai ismeretekkel rendelkező, egy-egy kiemelt területre szakosodott jogász vagy igazgatási szakember iránt. Ennek a piaci elvárásnak igyekszik megfelelni a Deák Ferenc Intézet, mely 2000 óta szervezi a diplomával rendelkező, továbbtanulni vagy szakosodni vágyók szakirányú továbbképzését. Kínálatunk évről-évre bővül, a már sikerrel futó képzéseink mellett 2014-ben elindítottuk az országban egyedülálló Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzést, 2015-ben a Médiajogi szakjogász és az Angol jogi szakfordító szakjogász képzést, 2016-ban az Angol jogi szaktolmács szakjogász, valamint a Közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász képzésünket.

A piac igényeinek azonban másképpen is meg kell felelnünk, folyamatosan növekszik azoknak az alapvetően nem jogi végzettséget igénylő munkaköröknek, foglalkozásoknak a száma, amelyek alapszintű jogi ismeretek megszerzését feltételezik. Ezért nyújtunk egyre többfajta képzést nem jogász végzettségű diplomás szakemberek számára is, ebben az évben például a jelenleg még előkészítés alatt álló Jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser képzéssel színesítjük kínálatunkat.

Büszkék vagyunk az elmúlt években kialakult szakmai kapcsolatrendszerünkre, az Intézet védjegyévé váltak azok a hallgatói és oktatói közösségünket jellemző szakmai, sokszor baráti kapcsolatok, amelyek a megszerzett szaktudáson túl is segítik a nálunk végzett hallgatókat pályafutásuk során.

A Kar, így a Deák Intézet is, folyamatosan törekszik arra, hogy világnézeti elkötelezettségéből fakadóan - anélkül, hogy meggyőződését bármilyen formában ráerőltetné az oktatókra vagy a hallgatókra - képzésein az igazságról alkotott felfogásán és értékrendjén keresztül szemlélje a jog fejlődését, a jogintézmények működését, a gazdasági és a társadalmi viszonyok egyes területeinek szabályozását, ebben a szellemben reflektáljon rájuk, és oktassa őket. Így tesz eleget a társadalom azon elvárásának, hogy az Egyetem olyan szakembereket képezzen, akiknek munkája által a jog nem csupán a társadalom kiszolgálója lesz, hanem a közjó értékét hordozó eszközévé válik.

2016. április

dr. Szalai Márta
intézetvezető

x