Vezető oktatóink

 

dr. Aczél-Partos Adrienn
megbízott oktató, könyvtárvezető
PPKE JÁK, Informatikai Oktatási csoport

dr. Agócs Ilona
megbízott oktató

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
dr. Andor Krisztina
igazgató
Eximbank Zrt.

dr. Andréka Tamás
főosztályvezető

Agrárminisztérium

Dr. Auer Ádám
egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Baják László
történész, szakmuzeológus

Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Tár

dr. Bajusz Dániel
ügyvéd

Vámosi-Nagy Ernst & Young Law Office

Dr. Balogh Dorka
nyelvtanár

PPKE JÁK, Idegen Nyelvi Lektorátus

Dr. Balogh-Békesi Nóra
egyetemi docens

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék
dr. Balogh Hajnalka
jogász-nyelvész
Európai Unió Bírósága
Dr. Balogh Zsolt
c. egyetemi docens, kollégiumvezető
PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék, Kúria

Dr. Bán Dániel
tanszékvezető, egyetemi docens

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Bándi Gyula
tanszékvezető egyetemi tanár,
ombudsmanhelyettes

PPKE JÁK, Környezet- és Versenyjogi Tanszék
Dr. Bara Zoltán
egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Barabás Andrea Tünde
tanszékvezető, egyetemi tanár

Nemzetközi Közszolgálati Egyetem
Dr. Baraczka Krisztina
igazságügyi ideg- elmeszakértő
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
dr. Barna Orsolya
ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó
Magyar Közbeszerzési Intézet
dr. Bartal Géza
tanácselnök
Kúria, Polgári Kollégium
Dr. Bartóki-Gönczy Balázs
adjunktus

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Bejczi József
Igazságügyi műszaki szakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Dr. Békés Ádám
egyetemi docens
PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és
Végrehajtási Jogi Tanszék
Dr. Békés Balázs
adjunktus
PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék
Dr. Belovics Ervin
tanszékvezető egyetemi tanár,
legfőbb ügyész helyettes
PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és
Végrehajtási Jogi Tanszék
Legfőbb Ügyészség
Dr. Benke Gábor
ügyvéd
Dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda
dr. Berkes Lilla
megbízott oktató
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék
dr. Bertényi Imre
ügyész
Legfőbb Ügyészség
dr. Biró Ágnes Györgyi
felügyeleti tanácsadó
Magyar Nemzeti Bank

Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára
egyetemi tanár, intézetvezető,
rektorhelyettes

Szegedi Tudományegyetem, Üzleti Jogi Intézet
dr. Bodor Mária
ny. bíró
 
Dr. Bodzási Balázs
egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem
dr. Boronkay Miklós
ügyvéd
Szecskay Ügyvédi Iroda
dr. Bory Noémi
adjunktus
PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
Böszörményiné dr. Kovács Katalin
elnökhelyettes
 Kúria
Dr. Bulla Miklós
ny. egyetemi docens
 
Dr. Christián László
egyetemi docens
PPKE JÁK,  Közigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Czine Ágnes
alkotmánybíró, rektorhelyettes
Alkotmánybíróság, Károli Gáspár Református Egyetem
dr. Császár P. Emőke
tanácselnök
Fővárosi Törvényszék, Polgári Kollégium
dr. Császár Zoltán
adótanácsadó
Caesar Consulting Kft.
dr. Csepregi István
ügyvezető igazgató
Zöld Jog Kft.
dr. Cseszlai István
igazgató
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csesztregi Tamás
osztályvezető, főtanácsos
 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Dr. Csink Lóránt
egyetemi docens

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék
dr. Csőke Andrea
bíró
Kúria, Polgári Gazdasági Kollégium
Dr. Csöndes Mónika
adjunktus
Budapesti Corvinus Egyetem
Csörgő Zoltán
megbízott oktató
ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
Dr. Darák Péter
tanácselnök
Kúria
dr. Debisso Kinga
megbízott oktató
 
dr. Dencs Zoltán
ügyvéd
Dencs Ügyvédi Iroda

Dr. Deres Petronella
tudományos főmunkatárs

Országos Kriminológiai Intézet

dr. Detre Miklós
igazgató

Magyar Államkincstár

dr. Dobrotka-Mayer Annamária
kabinet munkatárs

Igazságügyi Minisztérium
Dr. Dorseay, Colleen University of St. Thomas
Dr. Egyed Balázs
igazságügyi genetikus szakértő
ELTE TTK
Elek Imre
igazságügyi nyomszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Éliás László
ingatlanszakértő, mérnök-közgazdász
 
dr. Farkas Attila László
tanácselnök
Kúria
Dr. Farkas Krisztina
kirendelt ügyész
Országos Kriminológiaia Intézet
dr. Farkas Péter Pál
pénzügyi szakértő
 
Dr. Fazakas Gergely
egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem
dr. Fehér Miklós Zoltán
főosztályvezető-helyettes
Igazságügyi Minisztérium
dr. Fejes Gábor
ügyvéd
Oppenheim Ügyvédi Iroda
Fényes Péter
hangmérnök, igazságügyi szakértő
Magyar Rádió Zrt.
Dr. Finszter Géza
ny. egyetemi tanár, kandidátus
ELTE ÁJK
dr. Forrai-Nagy Enikő
ügyvezető
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dr. Frivaldszky János
tanszékvezető egyetemi tanár
rektorhelyettes
PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék
Dr. Füredi Sándor
főtanácsos, osztályvezető
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Dr. Gál Judit
tanácselnök
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
Dr. Gál Tamás
ny. igazságügyi szakértő
 
dr. Gálfalvi Géza
bírósági titkár
 Fővárosi Törvényszék
Dr. Garamvölgyi Balázs
főosztályvezető-helyettes ügyész
Legfőbb Ügyészség
Dr. Gárdos Péter
ügyvéd
Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda
Dr. Gelencsér Dániel
jogi ügyintéző
Kúria
Gellért Csilla
pszichoterapeuta-szakpszichológus
Mérei Ambulancia
Dr. Gerencsér Balázs
egyetemi docens
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék

dr. Gimesi Ágnes
bíró

Kúria

dr. Goldea Zsuzsanna
főosztályvezető-helyettes ügyész

Legfőbb Ügyészség

Göblyös Imre
igazságügyi írás- és okmányszakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató-Központ
Dr. Gősi Zsuzsanna
egyetemi docens
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Dr. Gregóczki Etelka
egyetemi docens
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Gyeney Laura
egyetemi docens
PPKE JÁK, Európajogi Tanszék
Dr. Gyulai-Schmidt Andrea
egyetemi docens
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
Dr. Gyulavári Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár
PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék
dr. Gyurkovics Sándor Károly
megbízott oktató
 
Dr. Hajas Barnabás
egyetemi docens
PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási
Jogi Tanszék
Dr. Halász Zsolt Ákos
tanszékvezető egyetemi docens
PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék
dr. Halmos Krisztina
osztályvezető ügyész
Legfőbb Ügyészség
Haszonicsné Dr. Ádám Mária
főigazgató
Köztársasági Elnöki Hivatal
dr. Havas-Kovács Gabriella
környezetvédelmi szakjogász,
főosztályvezető
Közbeszerzési Hatóság
Hegyi István
ny. igazságügyi fegyverszakértő
 
dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán
ügyvéd
Hegymegi-Barakonyi és Társa
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda
Dr. Héjj Tibor
ügyvezető

Proactive Management Consulting Kft.

Dr. Heutger, Viola
egyetemi docens

Universität Salzburg

Hidvéginé dr. Erdélyi Erika
megbízott oktató
 
dr. Horányi Márton
ügyvéd
Hegymegi-Barakonyi és Társa
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

Dr. Horváth E. Írisz
egyetemi docens,
gazdasági igazgató

PPKE JÁK, Polgári Eljárásjogi Tanszék
Horváth Zsolt
igazgató
Pannon Filharmonikusok
dr. Hubai Ágnes
ügyvéd
Hubai Ügyvédi Iroda
dr. Huszár Gábor Elek
r. százados
Nemzeti Nyomozó Iroda
Ignéczi Hajnalka
klinikai és mentálhigiéniai igazságügyi
szakpszichológus, igazságügyi pszichológus
szakértő
 
Dr. Jasperné Sztanek Katalin
igazságügyi könyv- és adószakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Dr. Jobbágyi Gábor
professor emeritus, kandidátus
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
dr. Judiné dr. Vida Angéla
főosztályvezető ügyész
Legfőbb Ügyészség
dr. Juhász Dorina
tanácsadó
Alkotmánybíróság
Kalmárné dr. Kőszegfalvi Edit
főtanácsos
Bács-Kiskun Megyei Kórháza
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
habilitált egyetemi docens
ELTE, BTK Történeti Intézet, Történelem
Segédtudományai Tanszék
dr. Kanta Tünde
biztonsági igazgató
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
dr. Karczub Péter
ügyvéd
Havasi és Karczub Ügyvédi Iroda
Dr. Kártyás Gábor
adjunktus
PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék
Dr. Katona Klára
intézetvezető, habilitált egyetemi docens
PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
Dr. Kecskés László
egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem, ÁJK

Dr. Kengyel Ákos
egyetemi docens

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Kerekes Sándor
egyetemi tanár

Kaposvári Egyetem
Dr. Kerényiné Dr. Környei Ágnes
egyetemi docens
PPKE BTK, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
dr. Kézsmárki Éva Mónika
sportszakember
III. kerület Torna- és Vívó Egylet
dr. Kincses Attila
bíró
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
dr. Kiss Andrea
főosztályvezető
Magyar Államkincstár

Kiss Ulrich SJ

Fáber Szent Péter Rendház

dr. Klicsu László
c. egyetemi docens,

PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék
dr. Koday Zsuzsanna
tanácselnök
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
Dr. Koltay András
egyetemi tanár, rektor
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
dr. Kómár András
ügyvezető igazgató
Országos Betétbiztosítási Alap
dr. Konerth György Balázs
irodavezető
Barna Orsolya Ügyvédi Iroda
dr. Korb Zoltán
könyvvizsgáló
 
dr. Korencsi Attila
főosztályvezető
Magyar Nemzeti Bank
Kosztovics József
igazságügyi könyvszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
dr. Kovács Erika
elnök
MNB, Pénzügyi Békéltető Testület
Dr. Kovács György
ügyvéd
Dr. Kovács György Ügyvédi Iroda
dr. Kovács Helga Mariann
bíró
Fővárosi Ítélőtábla
dr. Kovács Krisztián
megbízott oktató
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
dr. Kovács László
elnök
Közbeszerzési Hatóság
dr. Kovács Tímea
vezető oktató
Dr. Kovács Nyelvstúdió
Dr. Könczöl Miklós
egyetemi docens
PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék
Dr. Kőrösi István
ny. egyetemi docens
PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
dr. Kraudi Adrienne
ügyvéd
Ormai és Társai CMS Cameron LLP Nabarro Olswang Ügyvédi Iroda
Kreitz Zsuzsanna
rendőr alezredes
ORFK Készenléti Rendőrség
Krispán István
poligráfus vizsgáló
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Dr. Kurunczi Gábor
adjunktus
PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék
dr. Lánchidi Csaba
közbeszerzési szakmai tanácsadó
Miniszterelnökség

Dr. Láncos Petra Lea
egyetemi docens

PPKE JÁK, Európajogi Tanszék
Dr. Landi Balázs
egyetemi docens
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

Lee, Hwang

Korea University

dr. Liber Ádám
ügyvéd

PROVARIS Varga & Partners

dr. Litavecz Anna
megbízott oktató

 
dr. Luszcz Viktor
bírói tanácsadó
 
Dr. Lux Ágnes
szakértő
International Organization for Migration

Dr. Mányó-Váróczi Violetta
adjunktus

PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
Marossy Szabolcs
üzemeltetési igazgató
PEGAconsult Kft.
Dr. Martonyi János
professor emeritus, kandidátus
Szegedi Tudományegyetem
dr. Matosek Edina
bíró
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
dr. Máttyus Ádám
ügyvéd
Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Melegh Gábor
c. egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Menczingerné dr. Bokor Andrea
ügyvéd
Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium
dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna
bíró
Kúria
Dr. Metzinger Péter
egyetemi docens, ügyvéd
Budapesti Corvinus Egyetem
dr. Mikó Zoltán
Választottbíróság elnöke
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
dr. Mogyorósi Dorottya
orvos, jogász, ügyvivő szakértő
Semmelweis Egyetem
Dr. Molnár Sarolta Judit
megbízott oktató
 
Dr. Molnárné dr. Balogh Márta
adjunktus
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
dr. Muszbek Mihály
c. egyetemi docens
Testnevelési Egyetem
Nádori Péter
újságíró
Lapcom Zrt.
dr. Nagy Gábor Bálint
óraadó
PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
dr. Nagy Zsigmond
elnök, c. egyetemi tanár
SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság
Nagyné Bánovics Júlia
főtanácsos, igazgató, igazságügyi ujjnyomatszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központban
Dr. Nemes András
ügyvéd
Dr. Nemes András Ügyvédi Iroda

dr. Német Zsolt
ügyész

Legfőbb Ügyészség
dr. Németh László
tanácselnök
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
dr. Németh Rita
igazságügyi pszichológus szakértő, jogász
PszichoKontroll Szakértői és Tanácsadó Kft.
dr. Németh Sándor
ügyvéd
Szecskay Ügyvédi Iroda
Dr. Nyikos Györgyi Gizella
tanszékvezető egyetemi docens
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi
és Európai Tanulmányok Kar
dr. Nyitrai Zoltán Balázs
szakértő
Worldwide Clinical Trials
dr. Nyujtó Ferenc
ny. tanácsadó
 
dr. Orgován Eszter
megbízott oktató
Európai Külügyi Szolgálat
dr. Osvald Csilla
bíró
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Dr. Osztovits András Mihály
tanszékvezető egyetemi tanár
Károli Gáspár Református Egyetem
Dr. Ott István
főügyész
Fejér Megyei Főügyészség
dr. Őry Tamás
minisztériumi főtanácsos
Pénzügyminisztérium
Palasikné dr. Kirschner Dóra
főosztályvezető
Magyar Nemzeti Bank

Dr. Papp Gergely
szakmai főigazgató helyettes

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

dr. Papp János Tamás
tudományos segédmunkatárs

PPKE JÁK Polgári Jogi Tanszék
Dr. Parti Katalin
tudományos főmunkatárs
Országos Kriminológiai Intézet
dr. Pasqualetti Gergő
megbízott oktató
 
dr. Pátkai Nándor
titkárságvezető
Igazságügyi Minisztérium
dr. Páva Hanna
főigazgató-helyettes
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
dr. Péceli Ádám
ügyész
Legfőbb Ügyészség
dr. Péter-Delbó Márta
vezető-főtanácsos
Nemzeti Választási Iroda
Dr. Péterfalvi Attila András
c. egyetemi tanár, elnök
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
dr. Petneházi-Tóth Judit
főosztályvezető
Agrárminisztérium
dr. Petőfi Attila
r. vezérőrnagy, főosztályvezető
ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
Dr. Pogácsás Anett
adjunktus
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész, egyetemi tanár
Legfőbb Ügyészség
dr. Pomeisl András József
főtanácsadó
Kúria, Polgári Kollégium
Pótorné Nagy Zsuzsanna
igazságügyi könyvszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
dr. Printz János
ügyvezető igazgató
Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
Dr. Pump Judit
vezető főtanácsos
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
dr. Puskás János
elnök
Magyar Vállalati Compliance Társaság
Dr. Pünkösty András
adjunktus
PPKE JÁK, Európajogi Tanszék
dr. Rácz Margit
tisztviselő
Kúria, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Dr. Raffai Katalin Edit
egyetemi docens
PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Dr. Remetei Filep Zsuzsanna
senior tanácsadó
 
Dr. Rieger László
tanácsadó, kandidátus
 
Dr. Rösler, Hannes Universität Siegen
dr. univ. Sabjanics István
megbízott oktató
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék,
Nemzetközi Közjogi Tanszék
dr. Sághy Mária
tanácselnök
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
dr. Sántha György
vezető tanácsadó
eGov Tanácsadó Kft.
dr. Sárai József
irodavezető
Gazdasági Versenyhivatal
Dr. Schanda Balázs
tanszékvezető egyetemi tanár, prodékán, alkotmánybíró
PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék
dr. Schlemmer Tamás
megbízott oktató
 

Dr. Schlett András
habilitált egyetemi docens

PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
dr. Seereiner Imre
ny. ügyész, c. egyetemi docens
 
dr. Seregdi László
megbízott oktató
 
Dr. Smuk Péter
egyetemi tanár, dékán


Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Széchenyi István Egyetem

dr. Somogyi Gábor
tanácselnök
Kúria
Dr. Somogyi Gábor Pál
c. egyetemi tanár, igazságügyi toxikológus szakértő
 
dr. Sperka Kálmán
tanácselnök
Kúria
dr. Sulyok Katalin
tanársegéd
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
dr. Suri Noémi
adjunktus
PPKE JÁK, Polgári Eljárásjogi Tanszék
dr. Sükösd Péter
alelnök
Magyar Vállalati Compliance Társaság
Stancke, Fabian Europan Law School, Braunschweig
dr. Szabados György Dávid
szakértő
Budapesi Orvosszakértői Intézet
dr. Szabó Árpád
adjunktus, klinikai főorvos
Szegedi Tudományegyetem
dr. Szabó Dániel Viktor
ügyvéd
Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda
dr. Szabó Endre Győző
elnökhelyettes
Nemzei Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
dr. Szabó György
ügyész
Legfőbb Ügyészség
dr. Szabó Imre
ügyész
Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Korrupciós Ügyek Osztálya
Dr. Szabó Marcel
tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró
PPKE JÁK, Európajogi Tanszék
Dr. Szabó Sarolta
egyetemi docens
PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Dr. Szalai Ákos
egyetemi docens
PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
dr. Szamosi Katalin
ügyvéd, elnök
SBGK Ügyvédi Iroda
dr. Szaniszló Norbert
megbízott oktató
 
dr. Szántó Tibor
ügyvéd
dr. Szánthó Tibor Ügyvédi Iroda
dr. Szathmáry Zoltán
ügyész
Legfőbb Ügyészség
dr. Szatmáry István
jogi igazgató
Mediaworks Hungary Zrt.
dr. Száz Ágnes
ügyvéd
Száz Ágnes Ügyvédi Iroda
dr. Szente István
szakértő, megbízott oktató
 
dr. Székely Ákos
elnökhelyettes, c. egyetemi tanár
Kúria
dr. Szigeti Imola
PhD-hallgató
PPKE JÁK, Doktori Iskola
Dr. Szikora Katalin
tanszékvezető egyetemi docens
Testnevelési Egyetem
dr. Szilágyi Ferenc
adjunktus
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
Dr. Szilágyi Pál Béla
egyetemi docens
PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék, a Versenyjogi Kutatóközpont vezetője
dr. Szilágyi Zoltán
ügyvéd
Dr. Szilágyi Zoltán Ügyvédi Iroda
Dr. Szlávik János
egyetemi tanár
Eszterházy Károly Egyetem
Dr. Szomora Zsolt
egyetemi tanár, dékánhelyettes, intézetvezető-helyettes
Szegedi Tudományegyetem
dr. Szűcs András
osztályvezető ügyész
Legfőbb Ügyészség
dr. Szücs Lajos
ny. okl. közlekedésmérnök
 
dr. Szűcs László
ügyvezető igazgató
Pénztárak Garancia Alapja
Szy Ildikó
szakmai tanácsadó
Emberi Erőforrások Minisztériuma
dr. Tallár Ákos
ügyvéd
Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Tamási Erzsébet
megbízott oktató
PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
Dr. Tardy János
c. egyetemi tanár
Budapeseti Gazdasági Főiskola
dr. Tárnok Balázs
tudományos segédmunkatárs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tolnainé dr. Tóth Veronika
főtitkár
Magyar Vámügyi Szövetség
dr. Tomori Erika
ügyvéd, c. egyetemi docens
Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda
dr. Tomori Pál
igazgató
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület
Dr. Tóth András
Versenytanács elnöke
Gazdasági Versenyhivatal
Dr. Tóth Éva
c. egyetemi tanár, ny. kúriai bíró
 
Tóth Péter
ny. igazságügyi fizikus szakértő
 
Dr. Tóth Tihamér
dékánhelyettes, egyetemi tanár
PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
dr. Töttős Ágnes
vezető-kormányfőtanácsos
Miniszterelnöki Kormányiroda
Tudisconé Gyöngyösy Éva
pénzügyi igazgató
Sberbank Magyarország Zrt.
Unger Anikó
nyelvtanár
PPKE JÁK, Idegen Nyelvi Lektorátus
Dr. Varga Ádám
adjunktus
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék
dr. Varga Árpád
igazgató
KPMG Tanácsadó Kft.
dr. Varga Edit Mária
bíró
Kúria, Polgári Kollégium
Dr. Varga Tibor
professor emeritus
Szegedi Tudományegyetem
Dr. Varga Zoltán
ny. bíró
 
Dr. Varga Zs. András
tanszékvezető egyetemi tanár, prodékán, elnök
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék
Kúria
Dr. Vásáry Miklós
megbízott oktató
Agrárminisztérium
Vermaas-Ziegler Szilvia
angoltanár
 
dr. Vezekényi Ursula
tanácselnök
Kúria, Polgári Kollégium
Wagner Péter
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Woller János
főtanácsos
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
dr. Zavodnyik József
ügyvéd
KLART SZABÓ Legal Ügyvédi Társulás
Dr. Zlinszky János ifj.
tudományos tanácsadó, egyetemi docens
PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
dr. Zoltán Levente
bírósági végrehajtó
dr. Zoltán Levente Önálló Bírósági
Végrehajtói Iroda
dr. Zsolnai Andrea
ügyész
Legfőbb Ügyészség
x