Vezető oktatóink

 

dr. Andor Krisztina
senior jogtanácsos
Magyar Nemzeti Bank

Baják László
történész, szakmuzeológus

Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Tár

Balogh Dorka
nyelvtanár

PPKE JÁK, Idegen Nyelvi Lektorátus

Dr. Balogh-Békesi Nóra
egyetemi docens

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék
dr. Balogh Hajnalka
jogász-nyelvész
Európai Unió Bírósága
Dr. Balogh Zsolt
c. egyetemi docens, bíró
PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék

Prof. Dr. Bándi Gyula
tanszékvezető egyetemi tanár
ombudsmanhelyettes

PPKE JÁK, Környezet- és Versenyjogi Tanszék
Prof. Dr. Bara Zoltán
egyetemi tanár, Versenytanács-tag
Budapesti Corvinus Egyetem, GVH
Dr. Baraczka Krisztina
igazságügyi ideg- elmeszakértő
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
dr. Baranyai Gábor
miniszteri biztos
Igazságügyi Minisztérium
dr. Barna Orsolya
ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó
Magyar Közbeszerzési Intézet
dr. Bartal Géza
tanácselnök
Kúria, Polgári Kollégium
dr. Bartóki-Gönczy Balázs
logisztikai és koordinációs igazgató

Justice Security Kft.

Bejczi József
Igazságügyi műszaki szakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Prof. Dr. Belovics Ervin
tanszékvezető egyetemi tanár,
legfőbb ügyész helyettes
PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és
Végrehajtási Jogi Tanszék
Legfőbb Ügyészség
dr. Bende-Szabó Gábor
egyetemi docens, kandidátus, egyéni ügyvéd
 Széchenyi István Egyetem
Dr. Benke Gábor
ügyvéd
Dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda
dr. Berkes Lilla
tudományos segédmunkatárs
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék
dr. Biró Ágnes Györgyi
bíró
Pesti Központi Kerületi Bíróság
Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára
habilitált egyetemi docens,
intézetvezető
Szegedi Tudományegyetem
dr. Bodor Mária
ny. bíró
 
dr. Bory Noémi
adjunktus
PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
Prof. Dr. Botos Katalin
egyetemi tanár
PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
dr. Boytha Györgyné
c. egyetemi docens
PPKE JÁK
Dr. Bulla Miklós
ny. egyetemi docens
 
Dr. Christián László
adjunktus
PPKE JÁK,  Közigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Czine Ágnes
alkotmánybíró
Alkotmánybíróság
dr. Császár P. Emőke
tanácselnök
Fővárosi Törvényszék, Polgári Kollégium
dr. Csepregi István
ügyvezető igazgató
Zöld Jog Kft.
Csesztregi Tamás
osztályvezető, főtanácsos
 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Dr. Csink Lóránt
egyetemi docens

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék
dr. Csőke Andrea
bíró
Kúria, Polgári Gazdasági Kollégium
Csörgő Zoltán
megbízott oktató
ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
Dr. Darák Péter
elnök
Kúria
dr. Debisso Kinga
tudományos segédmunkatárs
 PPKE JÁK, Európajogi Tanszék
dr. Dencs Zoltán
ügyvéd
Dencs Ügyvédi Iroda

dr. Dobrotka-Mayer Annamária
kabinet munkatárs

Igazságügyi Minisztérium
Dr. Egyed Balázs
igazságügyi genetikus szakértő
ELTE TTK
Elek Imre
igazságügyi nyomszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Éliás László
ingatlanszakértő, mérnök-közgazdász
 
Eplényi Kata Külgazdasági és Külügyminisztérium
dr. Erdős Zsuzsanna
üzleti és társasági etikett tanácsadó
és coach
Erdős Etikett
dr. Farkas Péter Pál
pénzügyi szakértő
 
Dr. Fazakas Gergely
egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem
dr. Fehér Miklós Zoltán
főosztályvezető-helyettes
Igazságügyi Minisztérium
dr. Fejes Gábor
ügyvéd
Oppenheim Ügyvédi Iroda
Fényes Péter
hangmérnök, igazságügyi szakértő
Magyar Rádió Zrt.
Prof. Dr. Finszter Géza
egyetemi tanár, kandidátus
ELTE ÁJK
dr. Forrai-Nagy Enikő
jogi főosztályvezető
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Prof. Dr. Frivaldszky János
tanszékvezető egyetemi tanár
PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék
Dr. Füredi Sándor
főtanácsos, irodavezető
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Dr. Gál Judit
tanácselnök
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
Dr. Gál Tamás
ny. igazságügyi szakértő
 
dr. Gálfalvi Géza
jogtanácsos
 Erste Bank Hungary Zrt.
Dr. Gárdos Péter
ügyvéd
Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda
Dr. Gerencsér Balázs
egyetemi docens
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék

dr. Goldea Zsuzsanna
főosztályvezető-helyettes ügyész

Legfőbb Ügyészség

Göblyös Imre
igazságügyi írás- és okmányszakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató-Központ
Dr. Gősi Zsuzsanna
egyetemi docens
Testnevelési Egyetem
Dr. Gregóczki Etelka
egyetemi docens
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Gyeney Laura
egyetemi docens
PPKE JÁK, Európajogi Tanszék
Dr. Gyulai-Schmidt Andrea
egyetemi docens
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
Prof. Dr. Gyulavári Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár
PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék
Dr. Hajas Barnabás
egyetemi docens
PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási
Jogi Tanszék
Dr. Halász Zsolt
adjunktus
PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék
dr. Halmos Krisztina
osztályvezető ügyész
Legfőbb Ügyészség
Hargita Eszter
szakmai főtanácsadó
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda
Haszonicsné Dr. Ádám Mária
főigazgató
Köztársasági Elnöki Hivatal
dr. Havas-Kovács Gabriella
környezetvédelmi szakjogász,
szakmai tanácsadó
Közbeszerzési Hatóság
Hegyi István
igazságügyi fegyverszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán
ügyvéd
Hegymegi-Barakonyi és Társa
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda
Dr. Heutger, Viola
egyetemi docens

Universität Salzburg

Hidvéginé dr. Erdélyi Erika
vagyonnyilvántartási igazgató
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
dr. Horányi Márton
ügyvéd
Hegymegi-Barakonyi és Társa
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda
dr. Horváth E. Írisz
tudományos segédmunkatárs, gazdasági
igazgató
PPKE JÁK, Polgári Eljárásjogi Tanszék
Horváth Zsolt
igazgató
Pannon Filharmonikusok
dr. Hubai Ágnes
ügyvéd
Hubai Ügyvédi Iroda
Ignéczi Hajnalka
klinikai és mentálhigiéniai igazságügyi
szakpszichológus, igazságügyi pszichológus
szakértő
 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Dr. Jasperné Sztanek Katalin
igazságügyi könyv- és adószakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Prof. Dr. Jobbágyi Gábor
emeritus, egyetemi tanár, kandidátus
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
dr. Judiné dr. Vida Angéla
főosztályvezető ügyész
Legfőbb Ügyészség
Kalmárné dr. Kőszegfalvi Edit
főtanácsos
Bács-Kiskun Megyei Kórháza
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
habilitált egyetemi docens
ELTE, BTK Történeti Intézet, Történelem
Segédtudományai Tanszék
dr. Kanta Tünde
biztonsági igazgató
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
dr. Karczub Péter
ügyvéd
Havasi és Karczub Ügyvédi Iroda
Dr. Kártyás Gábor
adjunktus
PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék
Dr. Katona Klára
intézetvezető, habilitált egyetemi docens
PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
Prof. Dr. Kecskés László
egyetemi tanár, dékán
Pécsi Tudományegyetem, ÁJK
Prof. Dr. Keller Éva
igazgató, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Kellermann Éva
tanácsadó, tréner

Dr. Kellermann és Társa Humánegészségügyi Sz. Bt.

Dr. Kengyel Ákos
egyetemi docens

Budapesti Corvinus Egyetem

Prof. Dr. Kerekes Sándor
egyetemi tanár

Kaposvári Egyetem
Dr. Kerényiné Dr. Környei Ágnes
egyetemi docens
PPKE BTK, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
dr. Kézsmárki Éva Mónika
referens
BFKH Foglalkoztatási Főosztály
dr. Kincses Attila
bíró
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
dr. Király Gábor András
ügyészségi fogalmazó
Kőszegi Járási Ügyészség

dr. Klicsu László
c. egyetemi docens,
tudományos főmunkatárs

PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék
dr. Koday Zsuzsanna
tanácselnök
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
Dr. Koltay András
tanszékvezető egyetemi docens
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
dr. Konerth György Balázs
irodavezető
Barna Orsolya Ügyvédi Iroda
dr. Korb Zoltán
könyvvizsgáló, egyéni vállalkozó
 
Kosztovics József
igazságügyi könyvszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Dr. Kovács András György
tanácselnök
Kúria

Dr. Kovács Emőke
ügyvéd

Réczicza White&Case LLP
dr. Kovács Erika
elnök
MNB, Pénzügyi Békéltető Testület
Dr. Kovács György
jogi tanácsadó
Európai Bizottság
dr. Kovács Helga
tanácselnök
Fővárosi Törvényszék, Polgári Kollégium
dr. Kovács Krisztián
megbízott oktató
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
dr. Kovács László
főtitkár
Közbeszerzési Hatóság
dr. Kovács Tímea
vezető oktató
Dr. Kovács Nyelvstúdió
Dr. Könczöl Miklós
adjunktus, könyvtárvezető
PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék
Dr. Kőrösi István
egyetemi docens
PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
dr. Kraudi Adrienne
ügyvéd
Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna LLP Ügyvédi Iroda
Kreitz Zsuzsanna
rendőr alezredes
ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
Krispán István
poligráfus vizsgáló
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
dr. Kurunczi Gábor
szakmai tanácsadó
Igazságügyi Minisztérium

†Dr. Lábady Tamás
c. egyetemi tanár
az Alkotmánybíróság volt tagja

 
dr. Lánchidi Csaba
szakmai tanácsadó
Miniszterelnökség
Dr. Landi Balázs
egyetemi docens
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
dr. Litavecz Anna  
Prof. Dr. Lóránt Zoltán
ny. egyetemi tanár
 
dr. Luszcz Viktor
bírói tanácsadó
Európai Unió Törvényszéke
dr. Lux Ágnes
szakértő
International Organization for Migration

Dr. Mányó-Váróczi Violetta
adjunktus

PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
Marossy Szabolcs
igazságügyi szakértő
PEGAconsult Kft.
dr. Matosek Edina
törvényszéki bíró
 Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
dr. Máttyus Ádám
ügyvéd
Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Melegh Gábor
tanszékcsoport-vezető egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Menczingerné dr. Bokor Andrea
ügyvéd
Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium
dr. Mikó Zoltán
Választottbíróság elnöke
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
dr. Mogyorósi Dorottya
orvos, jogász, ügyvivő szakértő
Semmelweis Egyetem
Molnárné dr. Balogh Márta
c. főiskolai docens
Szegedi Tudományegyetem
dr. Muszbek Mihály
ügyvezető igazgató
Sport Unió Sportfejlesztő és Befektető Társaság
Nádori Péter
újságíró
Lapcom Zrt.
dr. Nagycenki Tamás
kiemelt vizsgáló
Nemzeti Nyomozó Iroda
dr. Nagy Zsigmond
nemzetközi igazgató
Magyar Olimpiai Bizottság
Nagyné Bánovics Júlia
főtanácsos, igazgató, igazságügyi ujjnyomatszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központban
Dr. Nemes András
ügyvéd
Dr. Nemes András Ügyvédi Iroda

dr. Német Zsolt
ügyész

Legfőbb Ügyészség
dr. Németh László
tanácselnök
Fővárosi Ítélőtábla
dr. Németh Rita
igazságügyi pszichológus szakértő, jogász
Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
dr. Németh Sándor
ügyvéd
Szecskay Ügyvédi Iroda
Dr. Nyikos Györgyi
egyetemi docens
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi
és Európai Tanulmányok Kar
dr. Nyitrai Zoltán Balázs
jogi projektvezető
Capital Communications Kft.
dr. Nyujtó Ferenc
ny. tanácsadó
 
dr. Orgován Eszter
megbízott oktató
European External Action Service
dr. Osvald Csilla
bíró
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
dr. Őry Tamás
minisztériumi főtanácsos
Nemzetgazdasági Minisztérium
Palasikné dr. Kirschner Dóra
főosztályvezető
Magyar Nemzeti Bank

dr. Papp Milán
stratégiai referens

 Európai Támogatások Auditáló Főigazgatóság
dr. Pasqualetti Gergő
megbízott oktató
European External Action Service
dr. Pátkai Nándor
jogi szakreferens
Igazságügyi Minisztérium
dr. Páva Hanna
főigazgató-helyettes
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
dr. Péter-Delbó Márta
jogi szakreferens
Igazságügyi Minisztérium
Dr. Péterfalvi Attila András
c. egyetemi tanár, elnök
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
dr. Petőfi Attila
r. vezérőrnagy, főosztályvezető
ORFK  Bűnügyi Főigazgatóság
Dr. Pogácsás Anett
adjunktus
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész, c. egyetemi tanár
Legfőbb Ügyészség
dr. Pomeisl András József
főtanácsadó
Kúria, Polgári Kollégium
Pótorné Nagy Zsuzsanna
igazságügyi könyvszakértő
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
dr. Printz János
ügyvezető igazgató
Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
Dr. Pump Judit
vezető főtanácsos
 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Dr. Pünkösty András
adjunktus
PPKE JÁK, Európajogi Tanszék
dr. Rácz Margit
tisztviselő
Kúria, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Dr. Raffai Katalin Edit
egyetemi docens
PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Dr. Remetei Filep Zsuzsanna
senior tanácsadó
PwC Magyarország Kft.
Dr. Rieger László
tanácsadó
Agrárgazdasági Kutató Intézet
Dr. Ruszthiné dr. Juhász Dorina
versenytanács tag
Gazdasági Versenyhivatal
dr. univ. Sabjanics István
tudományos segédmunkatárs
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék,
Nemzetközi Közjogi Tanszék
dr. Sághy Mária
tanácselnök
Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium
dr. Sántha György
vezető tanácsadó
eGov Tanácsadó Kft.
dr. Sárai József
irodavezető
Gazdasági Versenyhivatal
Sárik Györgyi
nemzetközi referens
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Prof. Dr. Schanda Balázs
tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró
PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék
dr. Schlemmer Tamás
jogász
 Law and Translation
dr. Seereiner Imre
ügyész, c. egyetemi docens
Legfőbb Ügyészség
Dr. Smuk Péter
habilitált egyetemi docens, tanszékvezető,
dékánhelyettes
Széchenyi István Egyetem
Dr. Somogyi Gábor
igazgató
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
dr. Sperka Kálmán
tanácselnök
Kúria
dr. Sulyok Katalin
jogi titkárságvezető
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
dr. Suri Noémi
tudományos segédmunkatárs
PPKE JÁK, Polgári Eljárásjogi Tanszék
dr. Szabó Árpád
adjunktus, klinikai főorvos
Szegedi Tudományegyetem
dr. Szabó Dániel Viktor
ügyvéd
Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda
Dr. Szabó Marcel
tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró
PPKE JÁK, Európajogi Tanszék
Dr. Szabó Sarolta
egyetemi docens
PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Dr. Szakadát László
egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem
Dr. Szalai Ákos
egyetemi docens
 PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
dr. Szamosi Katalin
ügyvéd
SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák
dr. Szaniszló Norbert
vezérigazgató-helyettes
Merkantil Bank ZRt.
dr. Szántó Tibor
ügyvéd
Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda
dr. Szatmáry István
ügyvéd
DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi Iroda
dr. Száz Ágnes
ügyvéd
Száz Ágnes Ügyvédi Iroda
dr. Székely Ákos
kollégiumvezető, c. egyetemi tanár
Kúria, Büntető Kollégium
dr. Szigeti Imola
PhD-hallgató
PPKE JÁK, Doktori Iskola
Dr. Szikora Katalin
tanszékvezető egyetemi docens
Testnevelési Egyetem
dr. Szilágyi Ferenc
tanársegéd
PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
Dr. Szilágyi Pál Béla
egyetemi docens
PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék, a Versenyjogi Kutatóközpont vezetője
dr. Szilágyi Zoltán
ügyvéd
Dr. Szilágyi Zoltán Ügyvédi Iroda
Szilárd Zoltán István
szakfordító
 egyéni vállalkozó
Prof. Dr. Szlávik János
egyetemi tanár
Eszterházy Károly Egyetem
Dr. Szomora Zsolt
egyetemi docens, dékánhelyettes
Szegedi Tudományegyetem
dr. Szűcs András
osztályvezető ügyész
Legfőbb Ügyészség
dr. Szűcs László
ügyvezető igazgató
Pénztárak Garancia Alapja
Szy Ildikó
szakmai tanácsadó
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Dr. Tamási Erzsébet
tudományos főmunkatárs
Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Tardy János
c. egyetemi tanár
Budapeseti Gazdasági Főiskola
dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
mestertanár, az Alkotmánybíróság
volt tagja
PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék
dr. Tomori Erika
ügyvéd
Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda
dr. Tomori Pál
igazgató
MSZSZ Előadóművészi Jogvédő Iroda
Dr. Tóth András
elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke
Gazdasági Versenyhivatal
Dr. Tóth Éva
c. egyetemi tanár, ny. kúriai bíró
 PPKE JÁK
Tóth Péter
ny. igazságügyi fizikus szakértő
 
Dr. Tóth Tihamér
egyetemi docens
PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
dr. Töttős Ágnes
migrációs szakdiplomata
Magyarország Állandó Képviselete az Európai
Unió mellett
Tudisconé Gyöngyösy Éva
pénzügyi igazgató
Sberbank Magyarország Zrt.
Unger Anikó
nyelvtanár
PPKE JÁK, Idegen Nyelvi Lektorátus
dr. Varga Ádám
megbízott oktató
Fővárosi Főügyészség
dr. Varga Árpád
igazgató
KPMG Tanácsadó Kft.
dr. Varga Edit Mária
bíró
Kúria, Polgári Kollégium
Prof. Dr. Varga Tibor
egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem
Dr. Varga Zoltán
bíró
Kúria, Büntető Kollégium
Prof. Dr. Varga Zs. András
tanszékvezető egyetemi tanár, prodékán, alkotmánybíró
PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék
Vermaas-Ziegler Szilvia
angoltanár
 
dr. Vezekényi Ursula
tanácselnök
Kúria, Polgári Kollégium
Prof. Em. Vókó György
 egyetemi tanár
PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
Dr. Vörös Imre
igazgatóhelyettes
 MTA Jogtudományi Intézet
Wagner Péter
főosztályvezető-helyettes
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Weyer Balázs
újságíró
Hangvető Kft.
Woller János
főtanácsos
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
dr. Zavodnyik József
ügyvéd
KLART SZABÓ Legal Ügyvédi Társulás
Dr. Zlinszky János ifj.
tudományos tanácsadó, egyetemi docens
PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
dr. Zoltán Levente
bírósági végrehajtó
dr. Zoltán Levente Önálló Bírósági
Végrehajtói Iroda
x