Beiratkozási tájékoztató

Kedves felvételt nyert Jelentkezőnk!

Gratulálunk sikeres felvételi eredményéhez és szeretettel várjuk hallgatóink sorába. Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni az egyetemi életbe való bekapcsolódását.

 

NEPTUN RENDSZER

Tanulmányi ügyeit, valamint az Egyetem által küldött hivatalos értesítéseket a Neptun tanulmányi rendszerben fogja tudni nyomon követni. A Neptun hallgatói webes felületére való belépésről a felvételi kiértesítő üzenetben kapott tájékoztatást. Felvételi határozatát a rendszerbe belépve, a Tanulmányok / Hivatalos bejegyzések menüpont alatt találja.

 

BEIRATKOZÁSI LAP

Kérjük, hogy a Neptun rendszerbe belépve, az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt nyissa meg beiratkozási lapját, és ellenőrizze az adatok helyességét. Fontos, hogy az adatok karakterre pontosan megegyezzenek az okmányaiban szereplő adatokkal! (Ha pl. édesanyja neve az okmányában két keresztnévvel szerepel, de a beiratkozási lapon csak eggyel, az hibás, javítandó adatnak minősül.)

E-mail cím vagy telefonszám változása esetén kérjük, hogy adatait a Neptun hallgatói webes felületén a Saját adatok / Elérhetőségek menüpont alatt legyen szíves módosítani.

Amennyiben az okmányaiban szereplő adataiban talál eltérést, kérjük, hogy a helyes adatokat sürgősen, legkésőbb augusztus 31-ig küldje meg tanulmányi előadójának e-mailben, hogy az adatokat még a beiratkozás előtt javíthassa.

Az adatok javítását követően újra le kell töltenie a beiratkozási lapot ahhoz, hogy lássa a módosításokat. Amennyiben csak a beiratkozáskor derül ki, hogy az adatokban módosításra van szükség, úgy sajnos egy későbbi időpontban újra fel kell majd keresnie tanulmányi előadóját a helyes adatokat tartalmazó beiratkozási lappal.

Kérjük, hogy a hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját nyomtassa ki és írja alá. Felhívjuk figyelmét, hogy aláírásával azt is igazolja, hogy megismerkedett a honlapunkon található következő tájékoztatókkal:

 

A BEIRATKOZÁS FOLYAMATA

1. Neptunos beiratkozás és tárgyfelvétel
A beiratkozás része a Neptun rendszeren keresztül történő beiratkozás és tárgyfelvétel. A bejelentkezési, tárgyfelvételi és egyéb határidőket a félév időbeosztása tartalmazza.

 

2. Személyes beiratkozás
A személyes beiratkozás időpontjáról és helyszínéről a felvételi kiértesítő üzenetben kapott tájékoztatást. Amennyiben a megadott időpontban nem tud személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelenni, kérjük, egyeztessen tanulmányi előadójával egy másik időpontot. (A meghatalmazás formanyomtatvány ITT tölthető le.) Az iratkozásra kérjük, hozza magával:

  • A hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját, aláírva;
  • Személyi adatait igazoló okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya);
  • A jelentkezés során megadott egyetemi vagy főiskolai oklevelét;
  • A tűz- és munkavédelmi nyilatkozatot kitöltve, aláírva (letölthető ITT);
  • 1 db igazolványképet;
  • Képzési szerződését 2 példányban kinyomtatva, aláírva (a Neptun rendszerben az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt lehet kinyomtatni).

 

3. Önköltség díj befizetése
Fizetési kötelezettségét a beiratkozási határidőt követően, a Neptun rendszeren keresztül fogja tudni teljesíteni, a félév időbeosztásában megadott befizetési határidőig. Lehetőség van a számla költségviselőjének módosítására is, ez esetben a féléves időbeosztásban meghatározott határidőig kell leadni számlakérő nyilatkozatot. Ezt idekattintva találja. Harmadik fél befizetése esetén a tandíjat bankszámlára utalva (tehát nem Neptunon keresztül) kell befizetni.

 

4. Beiratkozás véglegesítése
A Tanulmányi Osztály a bejelentkezési időszakot követően megvizsgálja, hogy a beiratkozás valamennyi feltétele teljesült-e, és amennyiben igen, akkor hitelesíti a beiratkozási lapját, és a Neptun rendszerben is véglegesíti a beiratkozását. Ettől kezdve tekintheti magát az Egyetem hallgatójának, kérhet hallgatói jogviszony igazolást és igényelhet diákigazolványt. A hitelesített beiratkozás lap másolatát átveheti a tanulmányi ügyintézőjétől.

 

TANULMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

  • Pénzügyek: a hallgatói pénzügyek nyilvántartása és a befizetések teljesítése a Neptun rendszeren keresztül történik. A pénzügyi díjak befizetéséhez internetes fizetésre alkalmas bankkártya szükséges. A további pénzügyi információkat ITT érheti el.
  • Diákhitel: a szabad felhasználású Diákhitel 1, valamint a kötött felhasználású (kizárólag az önköltségi díj teljesítésére fordítható) Diákhitel 2 konstrukció igénybevételéről szóló hallgatói tájékoztatót ITT érheti el.
  • Elektronikus szolgáltatások: az Egyetem által biztosított elektronikus szolgáltatások eléréséhez (pl. WIFI hálózat, levelezőrendszer, belépésköteles weboldalak) az intézmény elektronikus postafiókot biztosít az Ön számára, melynek használatáról Neptun üzenetben kap részletes tájékoztatást.
  • Órarend: a pontos órarendről, helyszínről, az oktatott tárgyak részleteiről a képzés oktatásfelelőse e-mailben vagy Neptun üzenetben ad részletes tájékoztatást.
x