2016. őszi félév 2016. május 13.

A 2016. őszi félév fontosabb határidői a következők.
Időszak megnevezése Időpontok
 Kérelem benyújtási határidők
Fizetési mentesség, haladék, részletfizetési kedvezmény iránti kérelmek
Űrlap neve: Részletfizetési és fizetési kedvezményi kérvény
Általában: 2016. szeptember 5. hétfő 12 óra. Újonnan felvetteknek: 2016. szeptember 9. péntek 12 óra.
Számla kérése költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap
Általában: 2016. szeptember 5. hétfő 12 óra. Újonnan felvetteknek: 2016. szeptember 9. péntek 12 óra.
Kreditelismerési kérelmek
Űrlap típusa: Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek
2016. szeptember 9. péntek 12 óra
Dékánhelyettesi kérelmek (átvétel, szak- és tagozatváltás)
Űrlap típusa:Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek
2016. augusztus 22. hétfő
Kedvezményes vizsgarendi kérelem (KV időszakra) 2016. október 7. péntek
Halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem
Űrlap neve: Halasztott beiratkozás - halasztott bejelentkezés
2016. szeptember 16. péntek 12 óra
 Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel
Bejelentkezési időszak Neptunon 2016. augusztus 24. szerda 9 óra - 2016. szeptember 5. hétfő 12 óra. Felvetteknek: 2016. szeptember 9. péntek 12 óráig.
Tárgyfelvételi időszak Neptunon 2016. szeptember 5. hétfő 9 óra - 2016. szept. 16. péntek 14 óra
Tárgyfelvétel határidő után, szolgáltatási díjért, aktívként bejelentkezett hallgatóknak 2016. szeptember 26. hétfőig
Szorgalmi időszak 2016. szeptember 5. - 2016. december 17.
Tanítás a levelező tagozaton órarend szerint
 Önköltséggel kapcsolatos határidők
Számla kérése költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap
Általában: 2016. szeptember 5. hétfő 12 óra. Felvetteknek: 2016. szeptember 9. péntek 12 óra.
Diákhitel 1 engedményezési időszak (Pontos információk) Tétel kiírástól (kb. szeptember 7-9.) - 2016. szeptember 15. 15 óra.
Költségtérítési díj/önköltség befizetési időszak Tétel kiírástól (kb. szeptember 7-9.) - 2016. szeptember 23. péntek 12 óra
Diákhitel 2 szerződésszám beírási időszak (Pontos információk) Tétel kiírástól (kb. szeptember 7-9.) - 2016. szeptember 23. péntek 12 óra.
Költségtérítési díj/önköltség befizetési határidő késedelmi díj megfizetése mellett 2016. szeptember 30. péntek
Fizetési haladékot kapott hallgatók
befizetési határideje
2016. október 31. hétfő
Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidői 2016. szeptember 23. péntek
2016. október 31. hétfő
2016. november 15. kedd
 Vizsgaidőszak
Kedvezményes vizsgaidőszak (KV időszak) 2016. október 21. péntek - 2016. december 1. csütörtök
Jelentkezés kedvezményes vizsgaidőpontra 2016. október 20. csütörtök 9 óra - 2016. november 30. szerda 12 óra
Vizsgaidőszak (rendes + CV) 2016. december 19. hétfő - 2017. február 4. szombat
Vizsgajelentkezési időszak kezdete 2016. december 6. kedd 7 óra
Vizsgajelentkezési időszak vége 2017. február 3. péntek 12 óra
Féléves eredményekkel szembeni kifogásolási határidő 2017. február 20. hétfő
 Szakdolgozat, záróvizsga

Szakdolgozati témalap leadási határideje
Űrlap neve: Szakdolgozati témalap

2016. október 3. hétfő 16:00
Szakdolgozati témalap leadási határideje Késedelmi díj befizetése mellett 2016. október 10. hétfő 16 óra

Szakdolgozat leadási határideje (zárójelben: KOPI futtatásra küldés témavezetőnek)
Űrlap neve:

(Ld. 7/2014. (XII. 10.) számú tanulmányi hirdetmény a KOPI plágiumkereső használatáról)

2016. december 15. csütörtök 16 óra (november 24.)

Szakdolgozat leadási határideje Késedelmi díj befizetése mellett (zárójelben: KOPI futtatásra küldés témavezetőnek)

2017. január 4. szerda 12 óra (december 14.)
Záróvizsga-időszakra jelentkezés 2017. január 9. hétfő 9 óra – 12. csütörtök 12 óra
Záróvizsga-időpontokra jelentkezés 2017. január 13. péntek 9 óra – 18. szerda 12 óra
Záróvizsga-időszak 2017. január 23. hétfő – február 3. péntek
Oklevélátadó ünnepség Későbbi hirdetmény alapján
x