2017/18 tavaszi félévének időbeosztása 2017. december 15.

A 2018. tavaszi félév fontosabb határidői a következők.
Időszak megnevezése Időpontok
 Kérelem benyújtási határidők
Fizetési mentesség, haladék, részletfizetési kedvezmény iránti kérelmek
Űrlap neve: Részletfizetési és fizetési kedvezményi kérvény
2018. február 7. szerda 12:00
Számla kérése költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap
2018. február 7. szerda 12:00
Kreditelismerési kérelmek
Űrlap típusa: Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek
2018. február 9. péntek 12:00
Dékánhelyettesi kérelmek (átvétel, szak- és tagozatváltás)
Űrlap típusa: Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek
2018. január 20. szombat
Csoportos kedvezményes vizsgarendi kérelem (KV időszakra) 2017. március 3. péntek
Halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem
Űrlap neve: Halasztott beiratkozás - halasztott bejelentkezés
2018. február 16. péntek 12:00
 Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel
Bejelentkezési időszak Neptunon 2018. február 1. csütörtök 9:00 - 2018. február 7. szerda 12:00
Tárgyfelvételi időszak Neptunon 2018. február 7. szerda 9:00 - 2018. február 18. péntek 16:00
Tárgyfelvétel határidő után Intézet által, szolgáltatási díjért, aktívként bejelentkezett hallgatóknak 2018. február 26. hétfőig
Szorgalmi időszak

2018. február 5. hétfő - 2018. május 19. szombat

Tanítás a levelező tagozaton órarend szerint
 Önköltséggel kapcsolatos határidők
Számla kérése költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap
2018. február 7. szerda 12:00
Diákhitel 1 engedményezési időszak (Pontos információk)

A tétel kiírásától 2018. február 15. csütörtök 15:00

Költségtérítési díj/önköltség befizetési időszak A tétel kiírásától 2018. február 26. hétfő
Diákhitel 2 szerződésszám beírási időszak (Pontos információk) A tétel kiírásától 2018. február 26. hétfő
Költségtérítési díj/önköltség befizetési határidő 5,000 Ft késedelmi díj megfizetése mellett 2018. március 5. hétfő
Fizetési haladékot kapott hallgatók
befizetési határideje
2018. március 31. szombat
Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidői 2018. február 26. hétfő
2018. március 31. szombat
2018. április 15. vasárnap
 Vizsgaidőszak
Kedvezményes vizsgaidőszak (KV időszak) 2018. április 16. hétfő - 2018. május 4.
Jelentkezés kedvezményes vizsgaidőpontra 2018. április 13. péntek 9:00 - 2017. május 3. csütörtök 12:00
Vizsgaidőszak (rendes + elővizsga hét) 2018. május 12. szombat - 2018. június 29. péntek
Vizsgajelentkezési időszak kezdete 2018. május 7. hétfő 9:00
Vizsgajelentkezési időszak vége 2018. június 28. csütörtök 12:00
Féléves eredményekkel szembeni kifogásolási határidő 2018. július 16. hétfő
 Szakdolgozat, záróvizsga

Szakdolgozati témalap leadási határideje
Űrlap neve: Szakdolgozati témalap

2018. február 16. péntek 16:00
Szakdolgozati témalap leadási határideje 3,700 Ft Késedelmi díj befizetése mellett 2018. február 23. péntek 16:00

Szakdolgozat leadási határideje

2018. május 22. kedd 16:00

Szakdolgozat leadási határideje 3,700 Ft Késedelmi díj befizetése mellett

2018. május 28. hétfő 16:00

A 7/2014 dékánhelyettesi hirdetmény szerint a választott konzulens az MTA KOPI plágiumkeresőjén futtatja a beadandó szakdolgozatot. A hallgató a hivatalos beadási határidő előtt 3 héttel el kell juttatni elektronikus formában a szakdolgozatot ellenőrzésre, különben a konzulens megtagadhatja az értékelést. Jelen határidők mellett ez május 1. kedd és május 7. hétfő. A konzulens – közös megállapodás esetén – később is elfogadhatja a dolgozatot, ez a leadási határidőn azonban nem változtat.

Záróvizsga-időszakra jelentkezés 2018. június 1. péntek 9:00 – június 5. kedd 12:00
Záróvizsga-időpontokra jelentkezés 2018. június 7. csütörtök 9:00 – június 13. szerda 12.00
Záróvizsga-időszak 2018. június 18-29. (hétfő-péntek)
Oklevélátadó ünnepség Későbbi hirdetmény alapján
x