2017. tavaszi félév 2016. december 15.

A 2017. tavaszi félév fontosabb határidői a következők.
Időszak megnevezése Időpontok
 Kérelem benyújtási határidők
Fizetési mentesség, haladék, részletfizetési kedvezmény iránti kérelmek
Űrlap neve: Részletfizetési és fizetési kedvezményi kérvény
2017. február 7. kedd
Számla kérése költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap
2017. február 7. kedd
Kreditelismerési kérelmek
Űrlap típusa: Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek
2017. február 10. péntek 12 óra
Dékánhelyettesi kérelmek (átvétel, szak- és tagozatváltás)
Űrlap típusa:Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek
2017. január 20. péntek
Csoportos kedvezményes vizsgarendi kérelem (KV időszakra) 2017. március 3. péntek
Halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem
Űrlap neve: Halasztott beiratkozás - halasztott bejelentkezés
2017. február 17. péntek 12 óra
 Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel
Bejelentkezési időszak Neptunon 2017. február 1. szerda 9 óra - 2017. február 7. kedd 12 óra
Tárgyfelvételi időszak Neptunon 2017. február 8. szerda 9 óra - 2017. február 17. péntek 14 óra
Tárgyfelvétel határidő után, szolgáltatási díjért, aktívként bejelentkezett hallgatóknak 2017. február 27. hétfőig
Szorgalmi időszak 2017. február 6. hétfő -2017. május 20. szombat
Tanítás a levelező tagozaton órarend szerint
 Önköltséggel kapcsolatos határidők
Számla kérése költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap
2017. február 7. kedd
Diákhitel 1 engedményezési időszak (Pontos információk)

Tétel kiírástól (február 10-14.) - 2017. február 15. szerda 15 óra

Költségtérítési díj/önköltség befizetési időszak Tétel kiírástól (február 10-14.) - 2017. február 27. hétfő
Diákhitel 2 szerződésszám beírási időszak (Pontos információk) Tétel kiírástól (február 10-14.) - 2017. február 27. hétfő
Költségtérítési díj/önköltség befizetési határidő késedelmi díj megfizetése mellett 2017. március 6. hétfő
Fizetési haladékot kapott hallgatók
befizetési határideje
2017. március 31. péntek
Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidői 2017. február 27. hétfő
2017. március 31. péntek
2017. április 15. szombat
 Vizsgaidőszak
Kedvezményes vizsgaidőszak (KV időszak) 2017. március 27. hétfő - 2017. május 3.
Jelentkezés kedvezményes vizsgaidőpontra 2017. március 23. csütörtök 9 óra - 2017. május 2. kedd 12 óra
Vizsgaidőszak (rendes + CV) 2017. május 15. hétfő - 2017. június 30. péntek
Vizsgajelentkezési időszak kezdete 2017. május 9. kedd 7 óra
Vizsgajelentkezési időszak vége 2017. június 29. csütörtök 12 óra
Féléves eredményekkel szembeni kifogásolási határidő 2017. július 17. hétfő
 Szakdolgozat, záróvizsga

Szakdolgozati témalap leadási határideje
Űrlap neve: Szakdolgozati témalap

2017. március 10. péntek 16 óra
Szakdolgozati témalap leadási határideje 3,700 Ft Késedelmi díj befizetése mellett 2017. március 17. péntek 16 óra

Szakdolgozat leadási határideje

2017. május 22. hétfő 16 óra

Szakdolgozat leadási határideje 3,700 Ft Késedelmi díj befizetése mellett

2017. május 29. hétfő 16 óra

A 7/2014 dékánhelyettesi hirdetmény szerint a választott konzulens az MTA KOPI plágiumkeresőjén futtatja a beadandó szakdolgozatot. A hallgató a hivatalos beadási határidő előtt 3 héttel el kell juttatni elektronikus formában a szakdolgozatot ellenőrzésre, különben a konzulens megtagadhatja az értékelést. Jelen határidők mellett ez május 1. és május 8. hétfő. A konzulens – közös megállapodás esetén – később is elfogadhatja a dolgozatot, ez a leadási határidőn azonban nem változtat.

Záróvizsga-időszakra jelentkezés 2017. június 2. péntek 9 óra – június 6. kedd 12 óra
Záróvizsga-időpontokra jelentkezés 2017. június 8. csütörtök 9 óra – június 13. kedd 12 óra
Záróvizsga-időszak 2017. június 19-30. (hétfő-péntek)
Oklevélátadó ünnepség Későbbi hirdetmény alapján
x