2018/19 tavaszi félévének időbeosztása 2018. december 13.

A 2019. tavaszi félév fontosabb határidői a következők.
Időszak megnevezése Időpontok
 Kérelem benyújtási határidők
Fizetési mentesség, haladék, részletfizetési kedvezmény iránti kérelmek
Űrlap neve: Részletfizetési és fizetési kedvezményi kérvény
2019. február 6. szerda, 12:00
Számla kérése költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap
2019. február 6. szerda, 12:00
Kreditelismerési kérelmek
Űrlap típusa: Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek
2019. február 8. péntek, 12:00
Dékáni kérelem benyújtás a Neptun rendszeren:
203 tagozatváltási kérelem
204 szakváltási kérelem
2019. május 18. szombat - 2019. augusztus 20. kedd
Csoportos kedvezményes vizsgarendi kérelem (KV időszakra) 2019. március 8. péntek
Halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem
Űrlap neve: Halasztott beiratkozás - halasztott bejelentkezés
2019. február 15. péntek, 12:00
 Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel
Bejelentkezési időszak Neptunon 2019. február 1. péntek 9:00 - 2019. február 6. szerda 12:00
Tárgyfelvételi időszak Neptunon 2019. február 5. kedd 9:00 - 2019. február 15. péntek 12:00
Tárgyfelvétel határidő után, szolgáltatási díjért, aktívként bejelentkezett hallgatóknak 2019. február 25. hétfőig
Szorgalmi időszak 2019. február 4. hétfő - 2019. május 18. szombat
 Önköltséggel kapcsolatos határidők
Számla kérése költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap
2018. február 6. szerda 12:00
Költségtérítési díj/önköltség befizetési időszak A tétel kiírásától 2019. február 25. hétfőig
Diákhitel 2 szerződésszám beírási időszak (Pontos információk) A tétel kiírásától 2019. február 25. hétfőig
Költségtérítési díj/önköltség befizetési határidő késedelmi díj megfizetése mellett 2019. március 4. hétfőig
Fizetési haladékot kapott hallgatók befizetési határideje 2019. március 31. vasárnap
Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidői 2019. február 25. hétfő
2019. március 31. vasárnap
2019. április 15. hétfő
 Vizsgaidőszak
EV vizsgaidőszak (csak előhallgatási kötelezettséggel bíró tárgynál) 2019. március 4. hétfő - 2019. március 20. szerda
EV vizsgajelentkezés (csak előhallgatási kötelezettséggel bíró tárgynál) 2019. március 1. péntek 9:00 - 2019. március 19. kedd 12:00
Kedvezményes vizsgaidőszak (KV időszak) 2019. április 1. hétfő - 2019. május 3. péntek
Jelentkezés kedvezményes vizsgaidőpontra 2019. március 29. péntek 10:00 - 2019. május 2. csütörtök 12:00
Vizsgaidőszak (elő + rendes + CV) 2019. május 11. szombat - 2019. június 29. szombat
Vizsgajelentkezési időszak kezdete 2019. május 6. hétfő 9:00
Vizsgajelentkezési időszak vége 2019. június 28. péntek 12:00
Féléves eredményekkel szembeni kifogásolási határidő 2019. július 15. hétfő
 Szakdolgozat, záróvizsga

Szakdolgozati témalap leadási határideje
Űrlap neve: Szakdolgozati témalap

2019. február 22. péntek 16:00
Szakdolgozati témalap leadási határideje Késedelmi díj befizetése mellett 2019. február 29. péntek 16:00

Szakdolgozat leadási határideje

2019. május 20. hétfő 16:00

Szakdolgozat leadási határideje Késedelmi díj befizetése mellett

2019. május 27. hétfő 16:00
A 7/2014 dékánhelyettesi hirdetmény szerint a választott konzulens az MTA KOPI plágiumkeresőjén futtatja a beadandó szakdolgozatot. A hallgató a hivatalos beadási határidő előtt 3 héttel el kell juttatni elektronikus formában a szakdolgozatot ellenőrzésre, különben a konzulens megtagadhatja az értékelést. Jelen határidők mellett ez április 29. és május 6. hétfő. A konzulens – közös megállapodás esetén – később is elfogadhatja a dolgozatot, ez a leadási határidőn azonban nem változtat.
Záróvizsga-időszakra jelentkezés 2019. május 31. péntek 9:00 – 2019. június 4. kedd 12:00
Záróvizsga-időpontokra jelentkezés 2019. június 6. csütörtök 9:00 – 2019. június 12. szerda 12:00
Záróvizsga-időszak

2019. június 17. hétfő – 2019. június 28. péntek

Oklevélátadó ünnepség Későbbi hirdetmény alapján

 

x