Főbb tudnivalók az önköltségről

A tandíjat, hivatalos nevét önköltséget a félévre történő beiratkozás után az egyetem Hallgatói Pénzügyi Irodája hozza létre a Neptun rendszerben, befizetési határidejét pedig a mindenkori féléves időbeosztás tartalmazza. Az alap határidőt késedelmi díj megfizetése mellett általában egy héttel meg lehet hosszabbítani. A meghosszabbított határidő lejárta után befizetésre nincs lehetőség, az Intézet a felvett tárgyakat törli, az adott félévet passzívra állítja, első félév esetén pedig nem jön létre a képzési jogviszony.

 

Az önköltség befizetésének két módja van: 1. magánszemélyként, 2. költségátvállaló közreműködésével.

1. Befizetés magánszemélyként

 • a Hallgatói Pénzügyi Iroda a fentiek alapján kiírja a tandíjtételt
 • a hallgatónak a megadott határidőig Neptun rendszeren keresztül, a Pénzügyek / Befizetés menüpontban, online bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni az összeget. Szükség esetén technikai leírás a „Bankkártyás fizetés lépései költségtérítési díj fizetése esetén” című dokumentumban.
 • amennyiben a hallgató a megadott határidőig nem teljesíti az összeget, késedelmi díj megfizetése mellett általában egy héttel meg lehet hosszabbítani azt. Erre semmilyen külön kérvényt nem kell írni, minden aktívan maradt befizetési díjtétel mellé a rendszer automatikusan kiírja a pótdíjat.
 • befizetési bizonylatot vagy bármilyen visszaigazolást a hallgatónak nem kell küldenie, az Intézet munkatársai látják a befizetett összeget.
 • magánszemély esetén a banki átutalással teljesített összegeket a Hallgatói Pénzügyi Iroda érdemi vizsgálat nélkül visszautalja. A féléves jogviszonyt a Neptun bankkártyás befizetésig nem tudjuk aktiválni, a szolgáltatási díjakat nem tudjuk befogadni.
 • a magánszemély részére kiállított számla letölthető a Neptun rendszerbe lépve, a Pénzügyek / Számlák menüpontban.

 

2. Befizetés költségvállaló közreműködésével

 • ha a hallgató tandíját harmadik fél fizeti, a féléves időbeosztásban meghatározott határidőig – ami általában megegyezik a Neptun bejelentkezési határidővel – számlaigénylő lapot kell leadni. Harmadik félnek számít az egyéni vállalkozó és az egyéni ügyvéd is.
 • számlát a Neptun kérvénykezelő rendszerében lehet igényelni. Részletes tájékoztatást idekattintva olvashat.
 • a Hallgatói Pénzügyi Iroda a fentiek alapján kiírja a tandíjtételt
 • a számla címzettje a számlán lévő határidőig és az ott található bankszámlaszámra banki átutalással átutalja az összeget
 • amennyiben a partner a megadott határidőig nem teljesíti az összeget, késedelmi díj megfizetése mellett általában egy héttel meg lehet hosszabbítani azt. Erre semmilyen külön kérvényt nem kell írni, minden aktívan maradt befizetési díjtétel mellé a rendszer automatikusan kiírja a pótdíjat.
 • a kiállított számlát az Egyetem számlaigénylő lapon a megadott címre kiküldi. Szükség esetén - a befizetési procedúrát gyorsítandó - elektronikusan letölthető a Neptun rendszerbe lépve, a Pénzügyek / Számlák menüpontban. Az elektronikus számla bélyegző és aláírás nélkül is érvényes. Az elektronikus aláírás ellenőrzhető a www.e-ellenorzes.hu oldalon.

 

Egyéb lehetőségek:

 • diákhitel: magánszemélyként minden, 45. életévét be nem töltött hallgató jogosult a diákhitel igénybevételére. Ennek részleteiről az egyetem központi weboldalán tájékozódhat.
 • részletfizetési kérelem: amennyiben a hallgató önköltségét harmadik fél nem vállalja át (vagy átvállalja, de a hallgatóra eső önrész összege nagyobb, mint 100,000 Ft), a hallgató jogosult részletfizetési kérelmet benyújtani. Ennek határidejét a mindenkori féléves időbeosztás rögzíti, benyújtani pedig a Neptun rendszeren keresztül lehetséges. További információt az egyetem központi weboldalán kaphat (Részletfizetés, fizetési haladék iránti kérvények (510, 510S)).
 • fizetési haladék iránti kérelem: amennyiben a hallgató önköltségét harmadik fél nem vállalja át, a hallgató jogosult fizetési haladék iránti kérelmet benyújtani. Ennek határidejét a mindenkori féléves időbeosztás rögzíti, benyújtani pedig a Neptun rendszeren keresztül lehetséges. További információt az egyetem központi weboldalán kaphat kérvények (510, 510S)).

 

x