Ösztöndíjak, kedvezmények

Ösztöndíjak

Tisztelt Hallgatók!

A 2021/2022. tanév tavaszi félévétől az ösztöndíj iránti kérelmüket kizárólag a Neptunon keresztül nyújthatják be a

902ÖSZTÖNDÍJ KÉRELEM – JÁK DEÁK INTÉZET elnevezésű kérvény kitöltésével a teljes tandíj befizetésétől november 20-ig.

A kérelem a JÁK Deák Intézet szakirányú továbbképzéseinek hallgatói számára meghirdetett alábbi ösztöndíjak igénylése céljából nyújtható be:

  1. - Pázmány Öregdiák Ösztöndíj
  2. - Pályakezdő Családi Ösztöndíj
  3. - Kisgyermekes Ösztöndíj
  4. - Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíj

A jogosultság illetve a juttatás feltételeit, a megítélés szempontjait itt olvashatják. 

A kérelem benyújtásának módját és az elbírálás folyamatát itt találják.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. "Pázmány Öregdiák Ösztöndíj": -
2. „Pályakezdő Családi Ösztöndíj": házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolata
3. „Kisgyermekes Ösztöndíj": a TGYÁS, GYES, GYED, GYNT vagy Ápolási díj folyósításának (nem a jogosultság) igazolása minden vonatkozó félévre és a gyermek születési anyakönyvi kivonata
4. „Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíj": kiskorú gyerekek esetén születési anyakönyvi kivonat egyszerű másolata vagy a családi pótlék folyósításának igazolása, 18. életévét betöltött középiskolai tanuló, illetve nappali tagozatos egyetemi hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás minden vonatkozó félévre

A PPKE JÁK Kreditkompenzációs Ösztöndíj iránti kérelem továbbra is a megszokott módon, papír alapú kérelem kitöltésével és beadásával igényelhető, a kari honlapon található tájékoztató szerint.

Figyelem!
• Az ösztöndíjak nem vonhatók össze!
• A jogosulatlanul igénybevett ösztöndíjat a hallgató köteles visszatéríteni.

Kedvezmények:

 I. „Szakjogász szakvizsgázó kedvezmény": a szakirányú továbbképzésen résztvevők térítésmentesen beiratkozhatnak egy tetszőlegesen kiválasztott szakvizsga felkészítőre a mintatanterv szerinti félévekben.

 II. „Szaknyelvi kedvezmény": a szakirányú továbbképzésre beiratkozók 10% kedvezménnyel beiratkozhatnak egy szaknyelvi kurzusra valamelyik képzési félévükben. A kedvezmény a Profex nyelvvizsga díjakra nem vonatkozik.

 III. A jogi szakvizsga-felkészítő tanfolyamon A PPKE JÁK volt hallgatóinak a költségtérítési díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

 Figyelem!
• A kedvezmények nem vonhatók össze!
• A jogosulatlanul igénybevett kedvezményt a hallgató köteles visszatéríteni.

 

x