Szakdolgozat

 • Fontos tudnivalók a szakdolgozatról
 • Szakdolgozat leadása elektronikusan
 • Szakdolgozat leadása papíralapon

 

Fontos tudnivalók a szakdolgozatról

 • Képzéseink szakdolgozattal zárulnak, amit az utolsó képzési félévben lehet leadni.
 • A szakdolgozat várható félévében a féléves időbeosztásban meghatározott időpontig témabejelentő lapot kell kitölteni, aláíratni a választott témavezetővel, és leadni az Intézetben.
 • A témavezetőnek (konzulens) mindenképpen jogász végzettséggel kell rendelkeznie. Kérdés nélkül lehet, aki jogászként a képzésen vagy az Egyetemen oktat.
  • Ha a képzés vonatkozó tantárgyának oktatója a témavezetést nem vállalja:
   • bármelyik felsőoktatási intézmény tudományos fokozattal rendelkező oktatója lehet témavezető.
   • tudományos fokozat hiányában írásbeli ajánlás kell a szakfelelőstől vagy a képzés bármely oktatójától.
   • Kérjük, mindkét esetben először a képzés vonatkozó oktatóját keressék, és a választott témavezető bejelentésével együtt a felkérés elutasítását is csatolják.
 • Az utolsó félévben a beadandó dolgozattal záruló szakdolgozati konzultáció nevű órátlan tanegységet fel kell venni. Ennek beadási határideje november illetve április hónap eleje. A hallgató a szorgalmi időszakban jegyet kap, a tárgy teljesítése nélkül abszolutóriumot nem szerezhet.
 • A hallgató a féléves időbeosztásban meghatározott időpontig adhatja le a dolgozatot abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésétől függetlenül.
 • A szakdolgozat minimális terjedelme 2 szerzői ív, azaz 80.000, nem jogász végzettségű hallgatók esetében 1,5 szerzői ív, kb. 60.000 karakter. A dolgozatot 12-es betűmérettel, 1-es vagy 1,5-ös sorközzel, nullás térközzel, sorkizárva, alapértelmezett margók használatával kell írni. A dolgozat nem mellőzheti a korrekt hivatkozási rendszert, amely lábjegyzetekkel történik.
 • A szakdolgozatot a témavezetőnek az MTA Sztaki KOPI plágiumszűrő webes alkalmazásán futtatni kell. Az ezzel járó plusz munkát és időt bele kell kalkulálni a dolgozat ütemezésébe. Az erről szóló tanulmányi hirdetmény itt olvasható (pdf).
 • Amennyiben az alkalmazás nem talál plágiumot, a dolgozat eredetiségéről szóló plágiumnyilatkozatot a hallgató és a konzulens eredeti aláírása után a nyomtatásban leadott példányban be kell kötni, a Neptun rendszerbe feltöltött verzióba pedig be kell másolni. A Szakdolgozati plágiumnyilatkozat innen letölthető.
 • A külső borító felső részének közepére a „SZAKDOLGOZAT" feliratot kell elhelyezni. A fedőlap alján, középen egymás mellett fel kell tüntetni a Kar székhelyvárosát és az évszámot [pl. „Budapest 2011"], ezen jegyzet felett néhány centiméterrel pedig jobb oldalon a szerző nevét. A dolgozaton évszámként a leadás évét kell feltüntetni.
 • Mind a keményfedeles nyomtatott, mind a pdf formátumú elektronikusan feltöltött szakdolgozat esetén a belső címlap bal felső sarkába, három sorba írva a „Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Deák Ferenc Továbbképző Intézet" bejegyzést kell elhelyezni. Ez alatt néhány centiméterrel, középen a dolgozat címe következik, alatta zárójelben a „(Szakdolgozat)" megjelölés. A fedőlaphoz hasonlóan a lap alján fel kell tüntetni a Kar székhelyvárosát és az évszámot (pl. „Budapest 2011"), valamint a dolgozat szerzőjének nevét, alatta pedig a témavezető nevét és címét (pl. Témavezető: Dr. Nagy János egyetemi docens).
 • A helyes fedőlap elkészítése érdekében Intézetünk mintát állított ki, amit idekattintva megtalál.

 

Szakdolgozat leadása elektronikusan

 • A Neptun rendszerben a Tanulmányok – Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton a Szakdolgozat feltöltése gombra kattintunk. (A gomb aktív, amennyiben a feltöltéshez a rendszer és az adott dolgozat beállításai megfelelnek.) Megnyomása után az ablakban meg kell adni a dolgozat Végleges címét. (Magyar nyelvű képzéseinken magyar, angol nyelvűek esetében magyar és angol nyelven töltsék ki!) A Tovább gombra egy újabb ablak nyílik meg, ahol a Fájl feltöltése gombbal saját gépünkről ki kell választani a feltöltendő (PDF!) állományt, és a Fájlok mentése gomb megnyomása után elkezdődik a feltöltés. A visszajelző üzenetben zöld pipa jelzi a sikeres feltöltést.
 • A szakdolgozat csak akkor tölthető fel a Neptunba, ha azt a témavezető véglegesnek tekintette, és a feltöltést engedélyezte. A témavezető a beállítást a Neptun rendszerben megteheti maga is, vagy kérheti a képzés oktatásszervezőjét. Ha a Szakdolgozat feltöltése gomb nem aktív, a feltöltés technikailag nincs engedélyezve. Ezt haladéktalanul jelezze témavezetőjének, hogy ő engedélyezze, vagy írásban kérje meg erre az oktatásszervezőt.
 • A feltöltendő fájl nevének a hallgató nevét, a kar kódját és a témavezető nevét kell tartalmaznia, pl: Teszt Elek, JÁKDI, Dr. Oktató Péter. A Neptunban a Tanulmányok – Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton a Szakdolgozat feltöltése gombra kattintunk. (A gomb akkor aktív, ha a feltöltéshez a rendszer és az adott dolgozat beállításai megfelelnek.) Megnyomása után az ablakban meg kell adni a dolgozat Végleges címét (a nyelvválasztóval a végleges címet akár több nyelven is megadhatjuk). A Tovább gombra egy újabb ablak nyílik meg, ahol a Fájl feltöltése gombbal a saját gépről ki kell választani a feltöltendő (PDF!) állományt, és a Fájlok mentése gomb megnyomása után elkezdődik a feltöltés. A visszajelző üzenetben zöld pipa jelzi a sikeres feltöltést.
 • Ha a Beosztás eredménye mezőben nincsen bent a zöld pipa, kérem, jelezze az oktatásszervezőnél.
 • Ha van feltöltött szakdolgozat, akkor a Szakdolgozat megtekintése gomb aktívvá válik, és megnyitható a dokumentum. (A „Mit szeretne tenni a ...fájllal? kérdésre a Mentést, majd a Megnyitást választjuk.)
 • A dolgozat leadása után a feltöltött dolgozat már nem törölhető.
 • A záróvizsga-időszakra történő jelentkezési határidő előtt, oktatásszervezői engedélyezés után a hallgató jelentkezni tud a záróvizsgára. Erről részletesebben itt adunk tájékoztatást.

 

Szakdolgozat leadása papíralapon

A koronavírus járványra való tekintettel ebben a félévben papíralapon nem kell leadni szakdolgozatot. A szakdolgozat a neptun rendszerbe való feltöltéssel leadottnak tekinthető, és amennyiben a hallgató megszerezte az abszolutóriumot, záróvizsgára kell bocsátani. 

x