Szakdolgozat

 • Fontos tudnivalók a szakdolgozatról
 • Fontos tudnivalók a szakdolgozat leadási rendjéről

 

Fontos tudnivalók a szakdolgozatról

 • Képzéseink szakdolgozattal zárulnak, amit az utolsó képzési félévben lehet leadni.
 • A szakdolgozat várható félévében a féléves időbeosztásban meghatározott időpontig témabejelentő lapot kell kitölteni, aláíratni a választott témavezetővel, és leadni az Intézetben.
 • A témavezetőnek (konzulens) mindenképpen jogász végzettséggel kell rendelkeznie. Kérdés nélkül lehet, aki jogászként:
  • a képzésen oktat, vagy
  • van tudományos fokozata.
  • Ha a fenti két feltétel egyike sem teljesül, de valamely szakterület kiváló ismerője, a szakfelelős írásbeli beleegyezésével lehet engedélyeztetni az intézetvezetővel.
 • Az utolsó félévben a beadandó dolgozattal záruló szakdolgozati konzultáció nevű órátlan tanegységet fel kell venni. Ennek beadási határideje november illetve április hónap eleje. A hallgató a szorgalmi időszakban jegyet kap, a tárgy teljesítése nélkül abszolutóriumot nem szerezhet.
 • A hallgató a féléves időbeosztásban meghatározott időpontig adhatja le a dolgozatot abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésétől függetlenül.
 • A szakdolgozat minimális terjedelme 2 szerzői ív, azaz 80.000, nem jogász végzettségű hallgatók esetében 1,5 szerzői ív, kb. 60.000 karakter. A dolgozatot 12-es betűmérettel, 1-es vagy 1,5-ös sorközzel, nullás térközzel, sorkizárva, alapértelmezett margók használatával kell írni. A dolgozat nem mellőzheti a korrekt hivatkozási rendszert, amely lábjegyzetekkel történik.
 • A szakdolgozatot a témavezetőnek az MTA Sztaki KOPI plágiumszűrő webes alkalmazásán futtatni kell. Az ezzel járó plusz munkát és időt bele kell kalkulálni a dolgozat ütemezésébe. Az erről szóló tanulmányi hirdetmény itt olvasható (pdf).
 • Amennyiben az alkalmazás nem talál plágiumot, a dolgozat eredetiségéről szóló plágiumnyilatkozatot a hallgató és a konzulens eredeti aláírása után a nyomtatásban leadott példányban be kell kötni, a Neptun rendszerbe feltöltött verzióba pedig be kell másolni. A Szakdolgozati plágiumnyilatkozat innen letölthető.
 • A külső borító felső részének közepére a „SZAKDOLGOZAT" feliratot kell elhelyezni. A fedőlap alján, középen egymás mellett fel kell tüntetni a Kar székhelyvárosát és az évszámot [pl. „Budapest 2011"], ezen jegyzet felett néhány centiméterrel pedig jobb oldalon a szerző nevét. A dolgozaton évszámként a leadás évét kell feltüntetni.
 • Mind a keményfedeles nyomtatott, mind a pdf formátumú elektronikusan feltöltött szakdolgozat esetén a belső címlap bal felső sarkába, három sorba írva a „Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Deák Ferenc Továbbképző Intézet" bejegyzést kell elhelyezni. Ez alatt néhány centiméterrel, középen a dolgozat címe következik, alatta zárójelben a „(Szakdolgozat)" megjelölés. A fedőlaphoz hasonlóan a lap alján fel kell tüntetni a Kar székhelyvárosát és az évszámot (pl. „Budapest 2011"), valamint a dolgozat szerzőjének nevét, alatta pedig a témavezető nevét és címét (pl. Témavezető: Dr. Nagy János egyetemi docens).
 • A helyes fedőlap elkészítése érdekében Intézetünk mintát állított ki, amit idekattintva megtalál.

 

Fontos tudnivalók a szakdolgozat leadási rendjéről

 • A féléves időbeosztásban megadott határidőig a hallgató az Intézetben egy kötött példányt köteles leadni, valamint az eredetiségről szóló nyilatkozatból egy, a dolgozatba nem befűzött példányt külön le kell adni.
 • A szakdolgozat papíralapú leadása után a képzés oktatásszervezője engedélyezi a dolgozat elektronikus feltöltését a Neptun rendszerbe.
 • A szakdolgozat az oktatásszervezői engedélyezés után a félév végéig bármeddig, akár a papíralapú leadási határidőn túl is feltölthető a Neptun rendszerbe. Fontos azonban tudni, hogy az elektronikus feltöltés hiányában a hallgató nem tud záróvizsga-időszakra jelentkezni.
 • A feltöltendő fájl nevének a hallgató nevét, a kar kódját és a témavezető nevét kell tartalmaznia, pl: Teszt Elek, JÁKDI, Dr. Oktató Péter. A Neptunban a Tanulmányok – Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton a Szakdolgozat feltöltése gombra kattintunk. (A gomb akkor aktív, ha a feltöltéshez a rendszer és az adott dolgozat beállításai megfelelnek.) Megnyomása után az ablakban meg kell adni a dolgozat Végleges címét (a nyelvválasztóval a végleges címet akár több nyelven is megadhatjuk). A Tovább gombra egy újabb ablak nyílik meg, ahol a Fájl feltöltése gombbal a saját gépről ki kell választani a feltöltendő (PDF!) állományt, és a Fájlok mentése gomb megnyomása után elkezdődik a feltöltés. A visszajelző üzenetben zöld pipa jelzi a sikeres feltöltést.
 • Ha a Beosztás eredménye mezőben nincsen bent a zöld pipa, kérem, jelezze az oktatásszervezőnél.
 • Ha van feltöltött szakdolgozat, akkor a Szakdolgozat megtekintése gomb aktívvá válik, és megnyitható a dokumentum. (A „Mit szeretne tenni a ...fájllal? kérdésre a Mentést, majd a Megnyitást választjuk.)
 • A dolgozat leadása után a feltöltött dolgozat már nem törölhető.
 • Az elektronikus feltöltés után, de még a záróvizsga-időszakra történő jelentkezési határidő előtt, oktatásszervezői engedélyezés után a hallgató jelentkezni tud a záróvizsgára. Erről részletesebben itt adunk tájékoztatást.

 

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményeivel, illetve a leadással kapcsolatos további tudnivalókat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alábbi pontjaiban talál:

 • 40. §
 • 1. sz. kari melléklet a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 40. § (4) és (9) bekezdéséhez: A diplomamunkára (szakdolgozatra) és az évfolyamdolgozatra vonatkozó kari kiegészítő rendelkezések
x