Záróvizsga, oklevél

Legfontosabb záróvizsga-tudnivalók

 • Záróvizsgára jelentkezni megszerzett abszolutórium, valamint érvényesen leadott és feltöltött szakdolgozat esetén lehet.
 • Az Intézet záróvizsgát egy félévben egyszer, januárban és júniusban hirdet.
 • Záróvizsga letehető jogviszonyon belül (az utolsó aktív félév részeként) vagy jogviszonyon kívül (abszolutórium megszerzése után legkésőbb 5 évvel bármelyik félévben). Ez utóbbi esetben nem kell a későbbi félévben beiratkozni, a záróvizsga beiratkozástól függetlenül letehető.
 • Az első záróvizsga-időszak jelentkezés jogviszonytól függetlenül ingyenes. Minden további jelentkezésért az évente meghatározott szolgáltatási díj fizetendő.
 • Záróvizsgára jelentkezés két fordulóban zajlik. A hallgató először záróvizsga-időszakra jelentkezik. Ez valójában nem más, mint egy szándéknyilatkozat arról, hogy a hallgató az adott félévben szeretné letenni a záróvizsgát. A második fordulóban az időszakra jelentkezett hallgatók már a konkrétan meghirdetett időpontok közül választhatnak. A konkrét időpontokat a félévente kihirdetett intézeti időbeosztás tartalmazza.
 • A záróvizsga a szakirányú továbbképzésen egy nap zajlik. A hallgatók először megvédik szakdolgozatukat, majd szóban felelnek az összes záróvizsgatárgyból. (Ez alól kivétel az angol szakfordító szakjogász képzés, ott mindezt megelőzi egy írásbeli forduló, szintén ugyanazon a napon.)
 • Érvényesen megszerzett záróvizsgajegy nem javítható, elégtelen eredmény esetén legközelebb a következő félévben kísérelhető meg. Bármely részvizsga sikertelensége esetén maga a záróvizsga is elégtelen eredményt ér.
 • A záróvizsga bizottság összetétele titkos. A hallgató témavezetője nem feltétlenül tagja, de jelen lehet a szakdolgozat megvédésén.

Jelen összefoglaló csak egy kivonat. A záróvizsgával kapcsolatos minden pontos információ megtalálható a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 41. §-ban.

 

Legfontosabb tudnivalók az oklevélről

 • A szakirányú továbbképzések oklevéllel zárulnak, amit az Intézet a sikeres záróvizsga után legkésőbb 30 nappal magyar és angol nyelven kiállít.
 • Sikeres záróvizsga után, de még az oklevél kinyomtatása előtt oklevél igazolást tudunk kiállítani. Ez az igazolás önmagában végzettséget nem igazol. Ezügyben érdeklődjön oktatásszervezőjénél!
 • Az oklevél tartalmazza a továbbképzés alapjául szolgáló eredeti oklevél adatait, így annak angol nyelvű verzióját szükség esetén az Intézet bekérheti.
 • Az Egyetem az átadást követően elveszett, ellopott, megsemmisült oklevélről kérelemre a törzslap alapján oklevélmásodlatot állít ki. Ennek kiállításáért az évente meghatározott szolgáltatási díj fizetendő.
 • Nyelvvizsga követelmény szemeik képzésünkön nincs, annak hiánya nem okozhatja az oklevél kiadásának mellőzését.
 • Ünnepélyes oklevélátadó ünnepség az Intézet minden záróvizsga-időszak után, általában február és július közepén szervez.
 • Szakjogász képzéseinken szerzett oklevéllel Ön az LL.M. cím viselésére jogosult. Erről részletesebben itt írunk.

Az oklevéllel kapcsolatos minden pontos információ megtalálható a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. §-ban.

x