Jogi szakvizsga-felkészítő

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8.

Jogi szakvizsga-felkészítő

A rész: Polgári jog és családjog + a gazdasággal összefüggő joganyag, polgári eljárásjog.

Képzési díj: 65,000 Ft (60 óra),

10 alkalom - csütörtök délutánonként 14.15-19.15-ig

Első konzultáció: 2017. szeptember 21.

Utolsó konzultáció: 2017. november 30.

                           

B rész: Büntetőjog  + büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog

Képzési díj: 55,000 Ft (50 óra),

9 alkalom - péntek délelőttönként 8.00-12.15-ig
             

Első konzultáció: 2017. szeptember 22.

Utolsó konzultáció: 2017. december 1.

             

 C rész: Munkajog és társadalombiztosítási jog + alkotmányjog és közigazgatási jog, európai közösségi jog

Képzési díj: 68,000 Ft (60 óra),

10 alkalom - szerda délutánonként 14.00-19.00-ig

Első konzultáció: 2017. szeptember 20.

Utolsó konzultáció: 2017. december 6.
Szakvizsgára felkészítő kurzusaink a Budapesti Ügyvédi Kamara által elfogadott képzések. A szakvizsgára felkészítő tanfolyamok előadói szakvizsgáztató bírák, ügyészek, ügyvédek, közülük többen is részt vettek/ vesznek a kodifikációs folyamatokban.

A képzés célja: a jelölt felkészítése a jogi szakvizsgára, tekintettel arra, hogy valamennyi jelöltnek azonos vizsgatárgyakból kell a tudásáról számot adni, függetlenül attól, hogy a kötelezően előírt joggyakorlatot mely szakterületen folytatta. A jogi szakvizsga követelményrendszere a különböző jogi szakterületeken való átjárhatóságot és pályamódosítást segíti elő, könnyíti meg. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a különböző területek speciális ismereteit az oktatás keretében érintik.

A jogi szakvizsgára felkészítő tanfolyam tárgya (miként a jogi szakvizsgáé is) az éppen hatályos joganyag. A tanfolyam során a hatályos joggyakorlatot is megismerik a résztvevők, hiszen a jogi szakvizsgán a tételes jog mellett az adott jogág jogalkalmazási kérdései és összefüggései is a számonkérés tárgyát képezik.

Jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

Önköltség: A tanfolyami díjat egy összegben, banki átutalással kérjük befizetni. (Csekken vagy Neptun-rendszeren keresztül nem lehetséges).

A PPKE JÁK volt hallgatóinak a költségtérítési díjból 10% kedvezményt biztosítunk. Figyelem! Kifizetés és jelentkezés után különbözetet visszafizetni nem áll módunkban. Megértését köszönjük.

Jelentkezés itt!

Figyelem! A képzés kezdetének hetében már csak saját befizetéssel fogadunk el jelentkezést.

A tanfolyamon jelenléti ívet vezet az Intézet. A tanfolyamról három alkalommal lehet hiányozni. A tanfolyamon való részvételről a jelenléti ívek alapján igazolást állítunk ki, melyet a Kamarának bemutat a jelölt. A háromnál több alkalommal távolmaradóknak igazolást kiállítani nem áll módunkban.

 

x