Két új szakot hirdetünk szeptemberre 2018. június 21.

2018 szeptemberében két új, jogi diplomával elvégezhető szakirányú továbbképzést indít a Pázmány Jogi Kar. Gazdasági jogi és pénzügyi jogi szakjogász képzésével tovább bővíti specializációs lehetőségeit. A 2 féléves képzésekre már most lehet jelentkezni.

Gazdasági jogi szakjogász képzésünk erős számviteli és közgazdasági alapokkal beszél a gazdaság és a jog kapcsolódási területeiről. A cél olyan jogi szakemberek, gyakorló jogászok, így különösen gazdasági élet szereplőit kiszolgáló vállalati jogászok, ügyvédek, jogtanácsosok, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, bírák képzése, akik önállóan (illetve közgazdászok minimális segítségével) is képesek a munkájuk során a gazdasági oldaláról érkező igények értelmezésére, az ezen igényeknek megfelelő jogi válasz gyors megtalálására.

Pénzügyi jogi szajogász képzésünket azoknak ajánljuk, akik az állami bevételek - adók, vámok stb. - szabályozásával és felhasználásával kapcsolatos munkakörben dolgoznak vagy kivánnak tevékenykedni. A tárgyak között hazai és nemzetközi adójoggal, személyi jövedelem és egyéb adókkal foglalkozók ugyanúgy megtalálhatók, mint a számvitel, az állami támogatásokról szóló vagy a társadalombiztosítási kurzusok. A képzés célja olyan, a közpénzügyi szabályozás kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a közbevételek és közkiadások rendszerének működését és összefüggéseit továbbá e területeken felmerülő jogi problémákra adekvát elméleti és ennek megfelelő gyakorlati megoldásokat képesek találni.

További információ új képzéseinkről:

x