Az Alumni programról

ÖREGDIÁK (ALUMNI) PROGRAM


Az öregdiák (alumni) program fontos eszköz az Egyetem kezében ahhoz, hogy betöltse azt az értékteremtő és értékőrző célját és küldetését, amelyet maga elé kitűzött. Ehhez mindenekelőtt szükséges, hogy az intézmény az oklevél megszerzése után is élő kapcsolatot ápoljon a volt hallgatóival, szakmai, kulturális és egyéb programokkal és szolgáltatásokkal támogassa őket, egyúttal teret és keretet biztosítson az Alma Matert támogatni kívánók számára. A kölcsönös együttműködésen alapuló alumni tevékenység - melynek fontos eleme az évente megrendezésre kerülő kari öregdiák találkozó - mindkét fél számára egyedülálló értékeket hordoz. A TÁMOP 4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0013 pályázat keretén belül megvalósuló alumni tevékenység 2012 őszétől kiemelt prioritású feladata az intézménynek.

 

PÁZMÁNY TÖRZSASZTAL

A Deák Ferenc Intézet 13 éve szervezi szakirányú továbbképzéseit, amelyeken eddig több, mint 1450 szekember szerzett oklevelet a meghirdetett 20 szak valamelyikén. Munkájukhoz és szakmai előmenetelük sikeréhez kíván támogatást nyújtani az Intézet legújabb kezdeményezésével. 2011 januárjától az Intézet fél évi rendszerességgel találkozókat szervez az egyes szakirányokon végzett egykori hallgatói (alumnusai) számára. A zártkörű rendezvényeken, ahová a szak valamennyi oktatóját is várják, egy-egy felkért előadó tart előadást az adott szakterület legfontosabb időszerű témáinak valamelyikéről, kiemelkedő jelentőségű, aktuális jogalkotási kérdésekről, amelyről utána kötetlen eszmecserére nyílik lehetőség. A műhelybeszélgetést vacsora követi. A szakmai műhelytalálkozónak a naprakész szakismeretek megszerzése mellett egyik legfontosabb célja az, hogy az azonos szakterülettel foglalkozó volt hallgatók számára lehetőséget teremtsen egykori hallgató társaikkal, kollégáikkal, pályatársaikkal való kapcsolatfelvételre, illetve, hogy elősegítse újabb szakmai kapcsolatok kiépítését és ápolását.

 

kapcsolatfelvétel:

www.alumni.ppke.hu

www.facebook.com/pazmanyalumni

x